logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr XIII/70/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2012

Uchwa艂a Nr XIII/70/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2012聽

Na podstawie art. 12 pkt 5聽ustawy z聽dnia 5聽czerwca 1998 r. o聽samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z聽2001 r. Nr 142 poz. 1592, z聽p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:聽

搂聽1.聽Ustala si臋 dochody bud偶etu powiatu na 2012 rok w聽wysoko艣ci 37.378.493 z艂 z聽tego:聽
1)聽dochody bie偶膮ce 36.908.493 z艂 w聽tym:聽
a)聽dochody zwi膮zane z聽realizacj膮 zada艅 w艂asnych 31.624.293 z艂聽
b)聽dochody zwi膮zane z聽realizacj膮 zada艅 zleconych z聽zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami 5.283.200 z艂聽
c)聽dochody zwi膮zane z聽realizacj膮 zada艅 z聽zakresu administracji rz膮dowej na podstawie porozumie艅 z聽organami tej administracji 1.000 z艂聽
2)聽dochody maj膮tkowe 470.000 z艂 w聽tym:聽
a)聽dochody zwi膮zane z聽realizacj膮 zada艅 w艂asnych 450.000 z艂聽
b)聽dochody zwi膮zane z聽realizacj膮 zada艅 zleconych z聽zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami 20.000 z艂 - zgodnie z聽za艂膮cznikami nr 1, 2, 3.聽

搂聽2.聽Ustala si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2012 w聽wysoko艣ci 37.538.493 z艂 z聽tego:聽
1)聽wydatki bie偶膮ce 36.567.593 z艂 w聽tym:聽
a)聽wydatki zwi膮zane z聽realizacj膮 zada艅 w艂asnych 31.283.393 z艂聽
b)聽wydatki zwi膮zane z聽realizacj膮 zada艅 zleconych z聽zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami 5.283.200 z艂聽
c)聽wydatki zwi膮zane z聽realizacj膮 zada艅 z聽zakresu administracji rz膮dowej na podstawie porozumie艅 z聽organami tej administracji 1.000 z艂 - zgodnie z聽za艂膮cznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.聽
2)聽wydatki maj膮tkowe 970.900 z艂 w聽tym:聽
a)聽wydatki zwi膮zane z聽realizacj膮 zada艅 w艂asnych 950.900 z艂聽
b)聽wydatki zwi膮zane z聽realizacj膮 zada艅 zleconych z聽zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami 20.000 z艂 - zgodnie z聽za艂膮cznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.聽

搂聽3.聽Ustala si臋 planowany deficyt bud偶etu w聽kwocie 160.000 z艂 kt贸ry zostanie pokryty przychodami pochodz膮cymi z聽wolnych 艣rodk贸w, jako nadwy偶ki 艣rodk贸w pieni臋偶nych na rachunku bie偶膮cym bud偶etu, wynikaj膮cych z聽rozlicze艅 wyemitowanych papier贸w warto艣ciowych, kredyt贸w i聽po偶yczek z聽lat ubieg艂ych.聽

搂聽4.聽Ustala si臋 przychody bud偶etu powiatu w聽wysoko艣ci 1.556.000 z艂 i聽rozchody bud偶etu powiatu w聽wysoko艣ci 1.396.00 z艂 - zgodnie z聽za艂膮cznikiem nr 10.聽

搂聽5.聽W bud偶ecie tworzy si臋 rezerwy w聽艂膮cznej wysoko艣ci 106.384 z艂:聽
1)聽og贸ln膮 w聽wysoko艣ci 36.384 z艂聽
2)聽celow膮 w聽wysoko艣ci 70.000 z艂, z聽przeznaczeniem na:聽
a)聽realizacj臋 zada艅 z聽zakresu zarz膮dzania kryzysowego w聽kwocie 70.000 z艂聽

搂聽6.聽Ustala si臋 limity zobowi膮za艅 z聽tytu艂u emisji papier贸w warto艣ciowych oraz kredyt贸w i聽po偶yczek zaci膮ganych na:聽
1)聽sfinansowanie wyst臋puj膮cego w聽ci膮gu roku przej艣ciowego deficytu bud偶etu do kwoty 800.000 z艂,聽
2)聽sp艂at臋 wcze艣niej zaci膮gni臋tych zobowi膮za艅 z聽tytu艂u emisji obligacji oraz zaci膮gni臋tych kredyt贸w, do kwoty 1.396.000 z艂.聽

搂聽7.聽Ustala si臋 dotacje dla jednostek spoza sektora finans贸w publicznych w聽wysoko艣ci 2.022.902 z艂 - zgodnie z聽za艂膮cznikiem nr 9.聽

搂聽8.聽Ustala si臋 dotacje na finansowanie zada艅 w艂asnych przekazanych na podstawie porozumie艅 do realizacji innym jednostkom samorz膮du terytorialnego w聽kwocie 655.400 z艂 - zgodnie z聽za艂膮cznikiem nr 8.聽

搂聽9.聽Upowa偶nia si臋 Zarz膮d Powiatu do:聽
1)聽zaci膮gania kredyt贸w i聽po偶yczek oraz emisji papier贸w warto艣ciowych na pokrycie wyst臋puj膮cego w聽ci膮gu roku przej艣ciowego deficytu bud偶etu do wysoko艣ci 800.000z艂,聽
2)聽dokonywania zmian w聽planie wydatk贸w:聽
a)聽uposa偶enia i聽wynagrodzenia ze stosunku pracy,聽
b)聽maj膮tkowych,聽
c)聽dotacji z聽bud偶etu powiatu, z聽wy艂膮czeniem przeniesie艅 wydatk贸w mi臋dzy dzia艂am klasyfikacji bud偶etowej,聽
3)聽przekazania kierownikom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w聽planie wydatk贸w,聽
4)聽udzielania w聽roku bud偶etowym po偶yczek do kwoty 500.000 z艂,聽
5)聽lokowania wolnych 艣rodk贸w bud偶etowych na rachunkach bankowych w聽innych bankach ni偶 bank prowadz膮cy obs艂ug臋 bud偶etu powiatu,聽
6)聽zaci膮gania zobowi膮za艅 w聽roku bud偶etowym do 艂膮cznej kwoty 800.000 z艂,聽
7)聽udzielania pracownikom urz臋du zaliczek na wydatki,聽
8)聽przekazanie uprawnie艅 kierownikom jednostek bud偶etowych do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.聽

搂聽10.聽Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.聽

搂聽11.聽Uchwa艂a wchodzi w聽偶ycie z聽dniem podj臋cia z聽moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od 1聽stycznia 2012 r. i聽podlega og艂oszeniu:聽
1)聽w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego,聽
2)聽na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w聽Pyrzycach,聽
3)聽poprzez przekazanie do Urz臋d贸w Gmin wchodz膮cych w聽sk艂ad Powiatu Pyrzyckiego w聽celu jej umieszczenia na tablicach og艂osze艅 tych urz臋d贸w.聽


Przewodnicz膮cy Rady


Wojciech聽Ku藕mi艅ski聽

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?205 KB POBIERZza艂膮cznik2012-01-23 08:45:54723

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-01-23 08:44:07
Data ostatniej modyfikacji : 2012-01-23 08:44:07
Liczba wy艣wietle艅 : 2265licznik odwiedzin: 12640040