logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XIII SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 28 grudnia 2011 roku godz. 14.15 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4

PORZ膭DEK OBRAD
XIII SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 28 grudnia 2011 roku
godz. 14.15 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
ul. Lipia艅ska 4

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XII sesji Rady Powiatu.
4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.
5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

6. Sprawozdanie i ocena realizacji g艂贸wnych zada艅 Zarz膮du Powiatu za bie偶膮c膮 kadencj臋.

. Opinie sta艂ych komisji Rady,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

7. Sprawozdania z dzia艂alno艣ci sta艂ych komisji Rady.

. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozda艅.

8. Uchwalenie bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2012 (proj. nr 68).
. Opinie sta艂ych komisji Rady,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

9. Projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012 - 2024 (proj. nr 69).
. Opinie sta艂ych komisji Rady.
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

10. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2012 (proj. nr 73).
. Opinie sta艂ych komisji Rady,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

11. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2012 (proj. nr 74).
. Opinie sta艂ych komisji Rady,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011 (proj. nr 70);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (proj. nr 71);
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych (proj. nr 72);
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
18. Zamkni臋cie obrad XIII sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-12-15 14:30:05
Data ostatniej modyfikacji : 2011-12-15 14:30:05
Liczba wy艣wietle艅 : 1712licznik odwiedzin: 12479264