logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2002-2006
Uchwa艂a Nr XVII/94/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Uchwa艂a Nr XVII/94/04
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 i art. 39 ust 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak艂adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994r. Nr 121 poz. 591, z 1995r. Nr 138, poz. 682, Nr 141 poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255, poz. 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84 poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz. 1383, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Zatwierdza si臋 zmian臋 Statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, uchwalonego uchwa艂膮 Nr 5/04 Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy tym Szpitalu w dniu 5 kwietnia 2004 r. w brzmieniu stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y


搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.


搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-07-09 11:45:55
Data ostatniej modyfikacji : 2004-07-09 11:45:55
Liczba wy艣wietle艅 : 1590

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.07.2004 11:44poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11965128