logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr XII/69/11 z dnia 26 pa藕dziernika 2011 r.

w sprawie udzielenia dotacji w 2011 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w


Uchwa艂a Nr XII/69/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 26 pa藕dziernika 2011 r.


w sprawie udzielenia dotacji w 2011 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113), art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 81 ust. 1 i art. 77 pkt 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk贸w i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959; Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875; z 2007 r. Nr 192, poz.1394; z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804; z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871), w zwi膮zku z 搂 7 Uchwa艂y Nr XXXIX/217/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w, po艂o偶onym na obszarze Powiatu Pyrzyckiego Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Udziela si臋 Parafii Rzymskokatolickiej pw. 艢wi臋tej Tr贸jcy w 呕ukowie, 呕uk贸w 36, 73-115 Dolice dotacji w wysoko艣ci 20.000 z艂 z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie polichromowanego stropu z Ko艣cio艂a Filialnego pw. Zwiastowania NMP w Przywodziu Nr 20, 73-115 Dolice, wpisanego do rejestru zabytk贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w dniu 13.02.2006 r. pod nr B-54.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.


搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋ciaPRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-11-08 12:52:28
Data ostatniej modyfikacji : 2011-11-08 12:52:28
Liczba wy艣wietle艅 : 1658licznik odwiedzin: 12625325