logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr XII/68/11 z dnia 26 pa藕dziernika 2011 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011


Uchwa艂a Nr XII/68/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 26 pa藕dziernika 2011 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕niejszymi zmianami), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1

Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2011 o kwot臋 12.000 z艂
z tego:
dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 12.000 z艂
w tym:
Dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 12.000 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 1
Rozdzia艂 80120 Licea og贸lnokszta艂c膮ce o kwot臋 12.000 z艂
搂 0750 dochody z najmu i dzier偶awy sk艂adnik贸w maj膮tkowych
Skarbu Pa艅stwa, jednostek samorz膮du terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finans贸w publicznych
oraz innych um贸w o podobnym charakterze o kwot臋 10.000 z艂
搂 0830 wp艂ywy z us艂ug o kwot臋 2.000 z艂
搂 2

Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2011 o kwot臋 12.000 z艂
z tego:
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 12.000 z艂
w tym:
Dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 12.000 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 1
Rozdzia艂 80120 Licea og贸lnokszta艂c膮ce o kwot臋 12.000 z艂
搂 4260 zakup energii o kwot臋 10.000 z艂
搂 4300 zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 2.000 z艂

搂 3

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 4

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-11-08 12:51:42
Data ostatniej modyfikacji : 2011-11-08 12:51:42
Liczba wy艣wietle艅 : 1553licznik odwiedzin: 12639705