logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr XII/66/11 z dnia 26 pa藕dziernika 2011 r.

w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego nieruchomo艣ci gruntowych zaj臋tych pod drogi powiatowe

Uchwa艂a Nr XII/66/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 26 pa藕dziernika 2011 r.

w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego nieruchomo艣ci gruntowych zaj臋tych pod drogi powiatowe

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit a i art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 64 ustawy z dnia 13 pa藕dziernika 1998 r. przepisy wprowadzaj膮ce ustawy reformuj膮ce administracj臋 publiczn膮 (Dz. U. Nr 133, poz. 872, zmiany z 1999 r. Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. N6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Wyra偶a si臋 zgod臋 na nabycie na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego nieruchomo艣ci gruntowych, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa, zaj臋tych pod drogi powiatowe:
1) dzia艂ka ewidencyjna nr 217/10 o powierzchni 0,0558 ha, obr臋b ewidencyjny Nowielin gm. Pyrzyce, ksi臋ga wieczysta nr SZ2T/00026592/4,
2) dzia艂ka ewidencyjna nr 29/7 o powierzchni 0,0289 ha, obr臋b ewidencyjny 4 Lipiany, ksi臋ga wieczysta nr SZ2T/00026591/7.
.
搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-11-08 12:50:27
Data ostatniej modyfikacji : 2011-11-08 12:50:27
Liczba wy艣wietle艅 : 1650licznik odwiedzin: 12625651