logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr XII/65/11 z dnia 26 pa藕dziernika 2011 r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi i sztandaru Powiatu Pyrzyckiego oraz insygni贸w Starosty Pyrzyckiego i Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego


Uchwa艂a Nr XII/65/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 26 pa藕dziernika 2011 r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi i sztandaru Powiatu Pyrzyckiego
oraz insygni贸w Starosty Pyrzyckiego i Przewodnicz膮cego Rady
Powiatu Pyrzyckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130, zmiany z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 123, poz. 1353, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1. Ustanawia si臋 herb Powiatu Pyrzyckiego wed艂ug opisu i wzoru graficznego przedstawionego w za艂膮czniku nr 1 do niniejszej uchwa艂y.

搂 2. Ustanawia si臋 flag臋 Powiatu Pyrzyckiego wed艂ug opisu i wzoru graficznego przedstawionego w za艂膮czniku nr 2 do niniejszej uchwa艂y.

搂 3. Ustanawia si臋 sztandar Powiatu Pyrzyckiego wed艂ug opisu i wzoru graficznego przedstawionego w za艂膮czniku nr 3 do niniejszej uchwa艂y.

搂 4. Ustanawia si臋 艂a艅cuch ozdobny Starosty Pyrzyckiego wed艂ug opisu i wzoru graficznego przedstawionego w za艂膮czniku nr 4 do niniejszej uchwa艂y.

搂 5. Ustanawia si臋 lask臋 Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego wed艂ug opisu
i wzoru graficznego przedstawionego w za艂膮czniku nr 5 do niniejszej uchwa艂y.

搂 6. Zatwierdza si臋 regulamin u偶ywania sztandaru Powiatu Pyrzyckiego oraz insygni贸w Starosty Pyrzyckiego i Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego stanowi膮cy za艂膮cznik nr 6 do niniejszej uchwa艂y.

搂 7. Traci moc uchwa艂a Nr VIII/53/99 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia herbu Powiatu Pyrzyckiego oraz uchwa艂a Nr X/57/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 1 pa藕dziernika 2003 r. w sprawie ustanowienia flagi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 8. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 9. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF37.3 KB POBIERZza艂. nr 12011-11-08 12:56:55710
.PDF81.3 KB POBIERZza艂. nr 22011-11-08 12:57:04639
.PDF2303.3 KB POBIERZza艂. nr 32011-11-08 12:59:09647
.PDF87.2 KB POBIERZza艂. nr 42011-11-08 13:00:27625
.PDF344.2 KB POBIERZza艂. nr 52011-11-08 13:00:40649
.PDF30.2 KB POBIERZza艂. nr 62011-11-08 13:00:50889

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-11-08 12:49:10
Data ostatniej modyfikacji : 2011-11-08 12:49:10
Liczba wy艣wietle艅 : 1995licznik odwiedzin: 12639838