logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr XII/64/11 z dnia 26 pa藕dziernika 2011 r.

w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2012

Uchwa艂a Nr XII/64/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 26 pa藕dziernika 2011 r.

w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2012


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, zmiany: z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Dz. U. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 19, poz. 100, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Uchwala si臋 Program wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2012, stanowi膮cy za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. i obowi膮zuje do dnia 31 grudnia 2012 r.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKIAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-11-08 12:48:28
Data ostatniej modyfikacji : 2011-11-08 12:48:28
Liczba wy艣wietle艅 : 1642licznik odwiedzin: 12625201