logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 24/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r.PROTOK脫艁 NR 24/2004
z dnia 23 czerwca 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Ryszard Grzesiak om贸wi艂 zakres zmian. Dotyczy艂y one struktury organizacyjnej szpitala, kt贸ra zosta艂a dostosowana do zakresu 艣wiadczonych us艂ug. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Ryszard Grzesiak przedstawi艂 informacj臋 o wynikach finansowych Szpitala Powiatowego za miesi膮c maj i za okres od pocz膮tku roku. Obecna dzia艂alno艣膰 szpitala zaczyna przynosi膰 zyski. Dyrektor poinformowa艂 o planowanych dalszych dzia艂aniach maj膮cych na celu zwi臋kszenie rentowno艣ci. Planowane jest mi臋dzy innymi uruchomienie gabinetu ginekologicznego w Lipianach oraz promowanie dzia艂alno艣ci Szpitala poprzez organizacj臋 „bia艂ych niedziel” w terenie. Wprowadzane s膮 r贸wnie偶 zmiany kadrowe i organizacyjne. Piotr Rybkowski poprosi艂 o bardziej szczeg贸艂owe sprawozdania finansowe obrazuj膮ce wyniki poszczeg贸lnych oddzia艂贸w. Zapyta艂 r贸wnie偶 czy Szpital jest przygotowywany do zmiany systemu ogrzewania i od艂膮czenia si臋 od Geotermii Pyrzyce. Dyrektor Grzesiak odpowiedzia艂, 偶e rozpatrywa艂 tak膮 mo偶liwo艣膰, ale na razie nie zapad艂a decyzja. Podejmowane s膮 dzia艂ania ograniczaj膮ce zu偶ycie ciep艂a.
Robert Betyna spyta艂, czy zast臋pca dyrektora pracuje 5 dni w tygodniu. Dyrektor wyja艣ni艂, 偶e czas pracy zast臋pcy zosta艂 zwi臋kszony z dw贸ch dni do trzech. Czas ten jest wykorzystywany efektywnie. Wszystkie zabiegi s膮 planowane i wykonywane. Zadania zast臋pcy te偶 wykonuje sumiennie. Dzi臋ki swoim wysokim kompetencjom pomaga w prowadzeniu jednostki i organizacji pracy. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Iwona Zibrowska przedstawi艂a informacj臋 w sprawie wynik贸w finansowych Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za maj 2004 r., oraz wniosek do NFZ o zwi臋kszenie limitu przyj臋cia pacjent贸w. Zwi臋kszenie limitu o 5 艂贸偶ek znacz膮co poprawi sytuacj臋 finansow膮 jednostki. Rozmowy prowadzone w tej sprawie, r贸wnie偶 przy udziale Starosty, pozwalaj膮 mie膰 nadziej臋 na uzyskanie zgody na zwi臋kszenie limitu. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wnioski o przyznanie wynagrodzenia dla obu dyrektor贸w za miesi膮c maj w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Nast臋pnie Starosta powr贸ci艂 do sprawy zawarcia umowy na u偶ywanie przez zarz膮dzaj膮cego Szpitalem Powiatowym pojazdu stanowi膮cego jego w艂asno艣膰 w celu wykonywania umowy o zarz膮dzanie. Umow臋 tak膮 nale偶a艂oby r贸wnie偶 podpisa膰 z dyrektorem Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Robert Betyna pr贸bowa艂 argumentowa膰, 偶e s膮 to koszty, kt贸re mo偶na sobie odliczy膰 wpisuj膮c w koszty. Ryszard Grzesiak wyja艣ni艂, 偶e on nie prowadzi dzia艂alno艣ci gospodarczej i nie ma takiej mo偶liwo艣ci. Wobec tego Robert Betyna zasugerowa艂, 偶e zarobki dyrektora s膮 na tyle wysokie, 偶e mo偶e on ponosi膰 koszty podr贸偶y s艂u偶bowych. Takie postawienie sprawy doprowadzi艂o do wymiany zda艅 pomi臋dzy Robertem Betyn膮 a Ryszardem Grzesiakiem.
Starosta zaproponowa艂, aby jednak podpisa膰 przedstawion膮 umow臋 z obojgiem dyrektor贸w i podda艂 j膮 g艂osowaniu. Za podpisaniem g艂osowa艂o dwie osoby, jedna si臋 wstrzyma艂a i jedna by艂a przeciw. Zatem Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podpisanie um贸w.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o udzielenie po偶yczki na pokrycie koszt贸w wyceny maj膮tku przekazanego z SPZOZ w Pyrzycach do Szpitala Powiatowego i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.


Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Marka Kiba艂臋 dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych o przedstawienie uchwa艂y Zarz膮du Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach. Dyrektor wyja艣ni艂, 偶e zmiany zosta艂y wprowadzone na skutek realizacji zalece艅 pokontrolnych, konieczno艣ci dostosowania do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, dostosowania do zmian nazewnictwa oraz potrzeby uszczeg贸艂owienia zada艅 i czynno艣ci pracownik贸w. Robert Betyna spyta艂, czy wi膮偶膮 si臋 z tym zmiany kadrowe. Bezpo艣rednio nie wprowadza to zmian kadrowych. Dyrektor jednak planuje przesuni臋cie jednego z pracownik贸w, kt贸ry uko艅czy艂 studia na politechnice ze stanowiska dr贸偶nika do pracy biurowej, a w to miejsce zatrudni膰 nowego pracownika. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Andrzej Jakie艂a poinformowa艂 Zarz膮d o obecnej sytuacji finansowej w jednostkach o艣wiatowych i planowanych dzia艂aniach maj膮cych na celu racjonalne wykorzystanie subwencji o艣wiatowej. B臋dzie to mi臋dzy innymi wprowadzenie limitu nadgodzin, zatrudnianie m艂odych nauczycieli, ograniczenie zatrudnienia w administracji. Przedstawi艂 r贸wnie偶 wniosek dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU o zwi臋kszenie planu wydatk贸w na rok 2004. Zgodnie z rozliczeniem 艣rodk贸w subwencji o艣wiatowej, przygotowanym przez Skarbnika, mo偶liwe jest przekazanie zaliczkowo kwoty 50 000 z艂. z nast臋pnej nale偶nej raty subwencji. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie tej kwoty w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 odpowied藕 Marsza艂ka Wojew贸dztwa w sprawie ustalenia ceny nabycia udzia艂贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w nieruchomo艣ci przy ul. G艂owackiego 22. Propozycja Marsza艂ka jest zbyt wyg贸rowana i nie do przyj臋cia. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋, aby odby膰 spotkanie z Marsza艂kiem w tej sprawie i wynegocjowa膰 korzystniejsze warunki sprzeda偶y.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z przetargu na sprzeda偶 dzia艂ki zabudowanej budynkiem pralni, administracyjnym i gara偶em oznaczonej nr 204/9 w obr臋bie Pyrzyce 9 przy ul. Jana Paw艂a II 2. Przetarg nie odby艂 si臋 z powodu braku oferent贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za r贸wnocze艣nie decyduj膮c o og艂oszeniu kolejnego przetargu z cen臋 wywo艂awcz膮 r贸wn膮 75 % dotychczasowej ceny przetargowej.
Z kolei Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z wyboru banku, kt贸ry zorganizuje emisj臋 obligacji. Komisja przetargowa zaproponowa艂 wyb贸r Banku Ochrony 艢rodowiska. Zarz膮d zatwierdzi艂 ten wyb贸r w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Dalsze dzia艂ania zwi膮zane z podpisaniem umowy zosta艂y zlecone Skarbnikowi Powiatu.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin

Pyrzyce, dnia 23 czerwca 2004 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-07-07 09:08:18
Data ostatniej modyfikacji : 2004-07-07 09:08:18
Liczba wy艣wietle艅 : 2953licznik odwiedzin: 11420715