logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 01/2004 z dnia 7 stycznia 2004 r.PROTOK脫艁 NR 1/2004
z dnia 7 stycznia 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Wicestarosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Wicestarosta poprosi艂 dyrektora Mariana P臋dziszczaka o przedstawienie obecnej sytuacji Szpitala Powiatowego.
Dyrektor P臋dziszczak stwierdzi艂, 偶e podstawowym problemem jest brak danych o kontrakcie na rok 2004. W naszym wojew贸dztwie 34 szpitale nie podpisa艂y um贸w z NFZ. Ostatnie uzgodnienia doprowadzi艂y do ugody polegaj膮cej na przyj臋ciu przez szpitale w pierwszym kwartale ¼ dotychczasowej kwoty zaproponowanej przez NFZ zwi臋kszonej o 35 mln do podzia艂u na szpitale. Ma to doprowadzi膰 do wyr贸wnania w wojew贸dztwie zachodniopomorskim do 艣redniej krajowej przypadaj膮cej na ubezpieczonego. Planowane jest podpisanie um贸w na I kwarta艂 juz w najbli偶szy pi膮tek. Nadal b臋d膮 prowadzone rokowania z NFZ.
Szpital nadal nie ma swoich 艣rodk贸w. Wykorzystywane s膮 艣rodki uzyskane z po偶yczki Zarz膮du Powiatu. Dyrektor przedstawi艂 sprawozdanie z wykorzystania tych 艣rodk贸w Wszystkie oddzia艂y wykonuj膮 swoje zadania. Poradnie specjalistyczne do ko艅ca stycznia, gdy zostan膮 zwolnione pomieszczenia zajmowane przez sp贸艂k臋 „Multimed”, b臋d膮 pracowa膰 w pomieszczeniach zast臋pczych.
Wszystkie formalne procedury zwi膮zane z uruchomieniem jednostki s膮 ju偶 zako艅czone.
Istniej膮 braki w zatrudnieniu personelu 艣redniego. Obecnie pracuje 57 piel臋gniarek. Potrzeba jeszcze ok. 20 piel臋gniarek. Zatrudniono na umowy cywilno-prawne nowych lekarzy: lekarza chirurga, ortoped臋 i ginekologa. Pozostali lekarze s膮 zatrudnieni na umow臋 o prac臋. Dyrektor widzi pewne niedoskona艂o艣ci w pracy administracji. Natomiast cz臋sto pojawiaj膮 si臋 informacje o bardzo dobrej opiece ze strony personelu medycznego.
Ignacy Ma膰kowiak poprosi艂 o bli偶sze informacje o pracy administracji i terminie wyp艂at ich wynagrodze艅 oraz o godzinach pracy dyrektora.
Dyrektor wyja艣ni艂, 偶e w nowym szpitalu nie by艂y jeszcze wyp艂acane wynagrodzenia i informacje o faworyzowaniu personelu administracyjnego przy dokonywaniu wyp艂at mog膮 dotyczy膰 zlikwidowanego ju偶 SPZOZ.
Starosta, kt贸ry do艂膮czy艂 do sk艂adu Zarz膮du, poruszy艂 spraw臋 zawarcia z dyrektorem umowy o zarz膮dzanie. Dyrektor zobowi膮za艂 si臋 do 15 stycznia da膰 odpowied藕 na zaproponowane warunki. Zwa偶ywszy na obecna sytuacj臋 w s艂u偶bie zdrowia wola艂by jednak, aby zosta艂 zatrudniony na podstawie umowy o prac臋.
Ryszard Grzesiak poinformowa艂, 偶e prowadzone s膮 dzia艂ania maj膮ce na celu doprowadzenie do zakwalifikowania likwidowanego SPZOZ do jednostek, kt贸re b臋d膮 odd艂u偶ane. Prowadzone s膮 r贸wnie偶 rozmowy w sprawie doboru kandydata na stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego.
Walenty Darczuk spyta艂, czy przy za艂o偶eniu otrzymania kontraktu por贸wnywalnego z ubieg艂orocznym i przy obecnym zatrudnieniu jest realne normalne funkcjonowanie szpitala.
Dyrektor wyja艣ni艂, 偶e szacunkowo szpitalowi potrzebny jest bud偶et w granicach 5,8 mln. Dop贸ki nie zostan膮 zako艅czone negocjacje i przyznane bud偶ety nie mo偶na nic konkretnego powiedzie膰 o sposobie funkcjonowania szpitala. W miesi膮cu grudniu powsta艂y pewne zaleg艂o艣ci. Mo偶na je b臋dzie sfinansowa膰 po otrzymaniu nowego bud偶etu. Wi臋kszy bud偶et pozwoli r贸wnie偶 na konieczne poprawienie wyposa偶enia technicznego administracji.
Zdaniem Walentego Darczuka powinny by膰 przygotowane warianty obrazuj膮ce dzia艂alno艣膰 szpitala przy r贸偶nych bud偶etach. Zarzuci艂 Zarz膮dowi, 偶e wcze艣niej nie zaj膮艂 si臋 likwidowaniem zaniedba艅. Negatywnie oceni艂 wyb贸r likwidatora SPZOZ, kt贸ry wi膮偶e si臋 z dodatkowymi kosztami.
Starosta zaproponowa艂 zorganizowanie w dniu 16 stycznia spotkania Zarz膮du z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej.

Ad. 3.

Po przerwie, w czasie kt贸rej posiedzenie opu艣ci艂 Piotr Rybkowski i Halina Korzeniewicz, Ryszard Grzesiak przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do wyboru zast臋pcy dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za


Na tym zako艅czono posiedzenie. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.Sporz膮dzi艂:
Miros艂aw Gryczka


Pyrzyce, dnia 7 stycznia 2004 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-07-07 09:04:13
Data ostatniej modyfikacji : 2004-07-07 09:04:13
Liczba wy艣wietle艅 : 2757

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.06.2004 12:53poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  09.06.2004 12:47poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  09.06.2004 12:20poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11431417