logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr X/57/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Dzia艂a艅 na Rzecz Os贸b Niepe艂nosprawnych w Powiecie Pyrzyckim na lata 2011-2015

Uchwa艂a Nr X/57/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Dzia艂a艅 na Rzecz Os贸b Niepe艂nosprawnych w Powiecie Pyrzyckim na lata 2011-2015


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 35a ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (j.t. z 2011 r. Dz. U. Nr 127, poz. 721) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:搂 1.

Przyjmuje si臋 Powiatowy Program Dzia艂a艅 na Rzecz Os贸b Niepe艂nosprawnych stanowi膮cy za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC74 KB POBIERZza艂膮cznik2011-09-07 11:47:14743

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-09-07 11:46:41
Data ostatniej modyfikacji : 2011-09-07 11:46:41
Liczba wy艣wietle艅 : 1914licznik odwiedzin: 12639914