logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 07/2004 z dnia 24 lutego 2004 r.PROTOK脫艁 NR 7/2004
z dnia 24 lutego 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Zaproponowa艂 wprowadzenie zmiany do porz膮dku polegaj膮cej na wycofaniu informacji o realizacji planu finansowo-rzeczowego za rok 2003 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych.
Porz膮dek posiedzenia ze zmian膮 oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Ryszarda Grzesiaka p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach o przedstawienie Informacji o bie偶膮cej sytuacji Szpitala. Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali informacj臋 pisemn膮. Pomimo pewnych brak贸w kadrowych wynik finansowy jest korzystny i dalsze dzia艂ania rokuj膮 na utrzymanie rentowno艣ci.

Ad. 3.

Nast臋pnie Starosta poprosi艂 Iwon臋 Zibrowsk膮 dyrektora Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach o przedstawienie Informacji o bie偶膮cej sytuacji Zak艂adu. Zapotrzebowanie na us艂ugi Zak艂adu jest bardzo du偶e. Ob艂o偶enie jest pe艂ne i d艂uga lista oczekuj膮cych na miejsce. Sytuacja finansowa, ze wzgl臋du na pocz膮tki dzia艂alno艣ci nie jest najlepsza i konieczne jest renegocjowanie kontraktu z NFZ i doprowadzenie do zwi臋kszenia ilo艣ci 艂贸偶ek.

Ad. 4.
Informacj臋 o bie偶膮cej sytuacji SPZOZ w Pyrzycach w likwidacji przedstawi艂 ust臋puj膮cy likwidator Arkadiusz Cysek. Poinformowa艂 r贸wnie偶 o stanie przekazywania spraw nowemu likwidatorowi. Przygotowana zosta艂a lista wierzycieli i zostanie opracowany plan zaspokajania zobowi膮za艅. W opracowaniu jest bilans zamkni臋cia.
Andrzej Wabi艅ski przypomnia艂, 偶e zar贸wno Szpital, ZOL jak i SPZOZ w likwidacji jest obowi膮zany z艂o偶y膰 sprawozdanie kwartalne z ostatni kwarta艂 ubieg艂ego roku.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w tre艣ci uchwa艂y Nr XXXIII/199/2002 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2002 r.
Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 wniosek Wydzia艂u Architektury i Budownictwa dotycz膮cy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy:
- nieruchomo艣ci nr 147 w obr. geodez. Nr 9 m. Pyrzyce,
- nieruchomo艣ci nr 89/1 w obr. geodez. 呕uk贸w gm. Przelewice,
- nieruchomo艣ci nr 203 w obr. geodez. P艂o艅sko gm. Przelewice.
Zarz膮d uzgodni艂 przedstawione projekty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przeprowadzenie post臋powa艅 przetargowych o zam贸wienie publiczne na 艣wiadczenie us艂ugi transportowej przy remontach cz膮stkowych samochodem ci臋偶arowym oraz na zakup kationowej emulsji szybkorozpadowej K-1 65 w 2004 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 wyegzekwowania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzeda偶y mieszkania ma艂偶e艅stwu Przemys艂awa i Ewy Jarosi艅skich. W艂a艣ciciele dokonali sprzeda偶y mieszkania przed up艂ywem 5 lat od daty zakupu w zwi膮zku z tym udzielona bonifikata podlega zwrotowi.

Ad. 7.

Starosta poprosi艂 o opinie na temat informacji w sprawie mo偶liwo艣ci rozwoju gospodarczego powiatu pyrzyckiego w ramach strategii wojew贸dztwa zachodniopomorskiego, kt贸ra zosta艂a przygotowana pod obrady najbli偶szej sesji Rady Powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 8.

Skarbnik Powiatu poinformowa艂 Zarz膮d o obecnej sytuacji bud偶etu powiatu. Wiele zdarze艅 spowodowa艂o zwi臋kszenie deficytu. Nale偶膮 do nich; zmniejszenie subwencji o艣wiatowej o ponad 278 tys. z艂, zatrudnienie pracownika w PINB, przej艣cie jednego pracownika ze Starostwa do PCPR oraz wzrost koszt贸w zwi膮zanych ze sp艂at膮 kredytu. Istnieje r贸wnie偶 realne niebezpiecze艅stwo nie uzyskania dochod贸w ze sprzeda偶y mienia. Mo偶e to spowodowa膰 konieczno艣膰 ograniczenia wydatk贸w w ramach subwencji drogowej.
Piotr Rybkowski z艂o偶y艂 wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej odcinka drogi powiatowej przy wje藕dzie do Za艂臋偶a i oszacowanie koszt贸w jego modernizacji. Obecny stan drogi stanowi powa偶ne zagro偶enie bezpiecze艅stwa ruchu. Zarz膮d przyj膮艂 ten wniosek.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:

Miros艂aw Gryczka

Pyrzyce, dnia 24 lutego 2004 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-07-07 09:02:57
Data ostatniej modyfikacji : 2004-07-07 09:02:57
Liczba wy艣wietle艅 : 2746

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.06.2004 12:49poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  09.06.2004 12:30poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11420308