logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 02/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r.PROTOK脫艁 NR 2/2004
z dnia 14 stycznia 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Zenona Mirowskiego dyrektora Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa, aby przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychod贸w i wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2004. Dyrektor wyja艣ni艂 sk膮d pochodz膮 艣rodki przekazywane na Fundusz. W celu w艂a艣ciwego wykorzystania Funduszu zostanie przygotowany wykaz zada艅, kt贸re powinny by膰 realizowane z udzia艂em 艣rodk贸w PFO艢iGW. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawiony projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie uregulowania stanu w艂adania nieruchomo艣ci膮 stanowi膮c膮 siedzib臋 Starostwa. Obecnie Starostwo korzysta z budynku, b臋d膮cego w trwa艂ym zarz膮dzie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1, na podstawie umowy u偶yczenia. Starostwo wynajmuje pomieszczenia innym instytucjom i czerpie z tego tytu艂u korzy艣ci. Jednocze艣nie Starostwo ponosi koszty zwi膮zane z administrowaniem, eksploatacj膮 i bie偶膮c膮 konserwacj膮 budynku. Dyrektor zaproponowa艂 aby zawrze膰 z Zespo艂em Szk贸艂 umow臋 dzier偶awy z miesi臋czn膮 stawk膮 1-2 z艂 za 1 m2 lub pozostawi膰 umow臋 u偶yczenia i rozwi膮za膰 umowy z podnajemcami na rzecz Zespo艂u Szk贸艂. 艢rodki uzyskane przez szko艂臋 by艂yby przeznaczone na popraw臋 jej stanu technicznego. W wyniku dyskusji rozpatrywano wszelkie mo偶liwe skutki tych wariant贸w. Ostatecznie Zarz膮d przyj膮艂 stanowisko, 偶e pozostanie przy umowie u偶yczenia w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 2 g艂osy przeciw. Jednocze艣nie w celu poprawy stanu technicznego szko艂y, w miar臋 mo偶liwo艣ci, Zarz膮d b臋dzie przeznacza艂 na ten cel wygospodarowane 艣rodki pozasubwencyjne.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Jakie艂臋 dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki, aby przedstawi艂 wniosek dotycz膮cy likwidacji etatu kierownika gospodarczego oraz przeniesienie etatu z grupy pracownik贸w administracyjnych do grupy pracownik贸w obs艂ugi w Zespole Szk贸艂 Nr 1. W zwi膮zku z odej艣ciem kierownika gospodarczego na emerytur臋 pomostow膮 i zapotrzebowania na dodatkow膮 osob臋 do sprz膮tania takie dzia艂anie jest uzasadnione. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 w sprawie likwidacji etatu kierownika gospodarczego i wyrazi艂 zgod臋 na przeniesienie etatu z grupy pracownik贸w administracyjnych do grupy pracownik贸w obs艂ugi w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.


Nast臋pnie dyrektor Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 wniosek w sprawie zmiany organizacyjnej pracownik贸w administracji i obs艂ugi w Zespole Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU wnioskuje likwidacj臋 stanowisk: zast臋pcy dyrektora do spraw ekonomiczno-administracyjnych i g艂贸wnego ksi臋gowego, utworzenie stanowisk: kierownika ekonomiczno-administracyjnego, kierownika techniczno-administracyjnego oraz sekretariatu uczniowskiego. Spowoduje to rozwi膮zanie um贸w o prac臋 z 4 pracownikami. Nast膮pi膮 r贸wnie偶 konieczne przesuni臋cia i 艂膮czenie stanowisk. Efektem b臋d膮 oszcz臋dno艣ci w wydatkach na p艂ace. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e w jednostce musi pozosta膰 stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego, ale mo偶e byc po艂膮czone np. ze stanowiskiem kierownika ekonomiczno-administracyjnego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 propozycje dodatk贸w funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektor贸w szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych. Dyrektor Andrzej Jakie艂a podkre艣li艂, 偶e dodatek funkcyjny dyrektora jest przyznawany na okres powierzenia funkcji i zaproponowa艂 pozostawienie ich w dotychczasowej wysoko艣ci, a dodatki motywacyjne pozostawi膰 w dotychczasowej wysoko艣ci do dnia 31 marca 2004 r. Do tego czasu zostanie przygotowana informacja o pracy dyrektor贸w, na podstawie kt贸rej zostanie dokonana ich ocena. Zarz膮d przyj膮艂 takie rozwi膮zanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta poprosi艂 o przedstawienie informacji dotycz膮cej dzia艂alno艣ci likwidatora SPZOZ w Pyrzycach. Arkadiusz Cysek przedstawi艂 obecny stan procesu likwidacji. Dalsza dzia艂alno艣膰 wymaga 艣rodk贸w finansowych na uregulowanie zobowi膮za艅. Likwidator wyst膮pi艂 do Zarz膮du z wnioskami w tej sprawie. Dok艂adne dane dotycz膮ce zobowi膮za艅 b臋d膮 znane na koniec miesi膮ca i zostan膮 przedstawione Zarz膮dowi w sprawozdaniu za miesi膮c stycze艅. Starosta zobowi膮za艂 likwidatora do sporz膮dzenia listy wierzycieli i opracowania planu likwidacji jednostki z okre艣leniem 艣rodk贸w potrzebnych na ten cel, gdy偶 musz膮 one zosta膰 uwzgl臋dnione w bud偶ecie powiatu. Koniecznie nale偶y sporz膮dzi膰 bilans zamkni臋cia jednostki i bilans otwarcia likwidacji. Te dokumenty musz膮 zosta膰 jak najszybciej dostarczone Zarz膮dowi.
Zarz膮d zdecydowa艂, aby wnioski o udzielenie po偶yczki dla SPZOZ w Pyrzycach w likwidacji na uregulowanie zobowi膮za艅 wobec Laboratorium Analitycznego i na uregulowanie zobowi膮za艅 wobec pracownik贸w rozpatrzy膰 na nast臋pnym posiedzeniu.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o udzielenie po偶yczki Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach do czasu otrzymania przez jednostk臋 艣rodk贸w z NFZ. Zauwa偶y艂, 偶e braki finansowe w styczniu s膮 wynikiem z艂ego planowania i organizowania pracy jednostki przez dyrektora.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e do czasu uchwalenia bud偶etu formalnie nie mo偶na udzieli膰 po偶yczki. Istnieje jedynie mo偶liwo艣膰 przekazania Szpitalowi zaliczki na okres do ko艅ca miesi膮ca, pod warunkiem natychmiastowego jej zwrotu w momencie otrzymania 艣rodk贸w z NFZ. Nie znane s膮 zdolno艣ci Szpitala do zwrotu po偶yczki. Dyrektor nie dokona艂 偶adnego bilansu, nie wiadomo nawet jakie 艣rodki s膮 potrzebne na wyp艂at臋 wynagrodze艅. Szpital ma ju偶 zaleg艂o艣ci w sp艂acie wcze艣niej zaci膮gni臋tej po偶yczki. Nie jest mo偶liwe, aby Szpital zwr贸ci艂 wnioskowane 80 tys. z艂 do ko艅ca miesi膮ca. Nale偶y dokona膰 weryfikacji wymaganych p艂atno艣ci i od艂o偶y膰 na czas p贸藕niejszy te, kt贸re b臋dzie mo偶na, po przeprowadzeniu rozm贸w z wierzycielami.
Ryszard Grzesiak przedstawi艂 analiz臋 finans贸w Szpitala oraz wynagrodze艅 pracownik贸w. Warunki um贸w z cz臋艣ci膮 lekarzy s膮 niekorzystne i stanowi膮 du偶e obci膮偶enie finansowe jednostki. Nadal obsada personalna jednostki jest niepe艂na. Nie wida膰 troski dyrektora o uzupe艂nienie kadry. Dzia艂alno艣膰 w zakresie p艂ac zupe艂nie nie jest sp贸jna z planem przedstawionym przez dyrektora Szpitala.
Cz艂onkowie Zarz膮du swoimi wypowiedziami dali wyraz temu, 偶e przestali wierzy膰 w sukces Mariana P臋dziszczaka w prowadzeniu Szpitala. Wszystkie jego dotychczasowe dzia艂ania wskazuj膮 na to, 偶e jednostka w kr贸tkim czasie zostanie doprowadzona do upadku.
Starosta zaproponowa艂, aby podj膮膰 uchwa艂臋 Zarz膮du o odwo艂aniu Mariana P臋dziszczaka ze stanowiska dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 tak膮 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Funkcj臋 pe艂ni膮cego obowi膮zki dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, w ramach obowi膮zk贸w dyrektora Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej, Zarz膮d powierzy艂 Ryszardowi Grzesiakowi. Na okres sprawowania tej funkcji zostaje on zwolniony z obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z zakresu czynno艣ci dotycz膮cych sprawowania nadzoru nad Zak艂adem Opieku艅czo-Leczniczym, Szpitalem Powiatowym i SPZOZ w likwidacji. Obowi膮zek nadzoru nad tymi jednostkami zostaje powierzony Wicestaro艣cie Krzysztofowi Kunce. Zarz膮d przyj膮艂 takie rozwi膮zanie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zawarcie porozumienia o wsp贸艂pracy w zakresie prowadzenia w roku 2004 na terenie Powiatu Pyrzyckiego bada艅 socjologicznych. Podzieli艂 si臋 swoimi do艣wiadczeniami w zakresie wynik贸w takich bada艅 w innych powiatach i zaproponowa艂 przeprowadzenie takich bada艅 w naszym powiecie. Cz艂onkowie Zarz膮du negatywnie odnie艣li si臋 do tej propozycji. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na zawarcie porozumienia w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 2 g艂osy przeciw.
Nast臋pnie Starosta poprosi艂 El偶biet臋 Wiktorko dyrektora Wydzia艂u Architektury i Budownictwa o przedstawienie wniosku o zwi臋kszenie zatrudnienia w Wydziale Architektury i Budownictwa. Pani El偶bieta Wiktorko wyja艣ni艂a, 偶e od 1 stycznia 2004 r. Powiat przej膮艂 od wszystkich gmin zadania z zakresu prawa budowlanego dotycz膮ce pozwole艅 na budow臋. W Wydziale s膮 zatrudnione dwie osoby. Przy takiej obsadzie nie jest mo偶liwa sprawna obs艂uga terenu ca艂ego powiatu. Do pomocy s膮 dwie sta偶ystki, ale one nie mog膮 prowadzi膰 merytorycznie spraw.
Starosta zaproponowa艂, aby maksymalnie przed艂u偶y膰 okres zatrudnienia sta偶ystek i nast臋pnie umo偶liwi膰 podpisanie z nimi umowy o prac臋. Pod koniec okresu trwania sta偶u sprawa zostanie jeszcze raz rozpatrzona. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie rozwi膮zanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 do zaopiniowania wniosek o powo艂anie Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Powo艂anie takiej Komisji nie jest obowi膮zkowe. Obowi膮zkowe jest powo艂anie Komisji w ka偶dej gminie. Mo偶liwe jest jednak w porozumieniu z w艂adzami wszystkich gmin powo艂anie jednej Komisji Powiatowej, kt贸ra b臋dzie przez nich wsp贸艂finansowana. Starosta zadeklarowa艂 przeprowadzenie rozm贸w w tej sprawie z burmistrzami i w贸jtami. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie rozwi膮zanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie El偶bieta Wiktorko przedstawi艂a wnioski o uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy nieruchomo艣ci:
– nr 142 w obr臋bie geodezyjnym nr 8 miasta Pyrzyce,
– nr 51 w obr臋bie geodezyjnym Letnin.
Zarz膮d uzgodni艂 przedstawione decyzje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o odst膮pienie od 偶膮dania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzeda偶y lokalu mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 2B/9. Jest to ponowny wniosek Mariusz Dydyka, kt贸ry sw贸j wniosek motywuje zamiarem nabycia dzia艂ki budowlanej. W opinii Zarz膮du fakt nabycia dzia艂ki budowlanej nie jest jeszcze popraw膮 warunk贸w mieszkaniowych. W zwi膮zku z tym, w przypadku sprzeda偶y lokalu, nale偶y 偶膮da膰 zwrotu bonifikaty. Zarz膮d podj膮艂 tak膮 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Kolejny wniosek przedstawiony przez Starost臋 dotyczy艂 przeznaczenia drewna pozyskanego z wycinki drzew rosn膮cych w pasie drogowym. Dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych zaproponowa艂 spos贸b zagospodarowania pozyskiwanego drewna. Mia艂oby ono by膰 przekazane pracownikom ZDP oraz o艣rodkom pomocy spo艂ecznej i plac贸wkom o艣wiatowym. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przeznaczenia drewna, zgodnie z propozycja dyrektora, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wszcz臋ciu procedury przetargowej na zadanie „艢cinka poboczy ziemnych drogi kategorii powiatowej nr 1560Z Ryszewo-Brzezin”. Wicestarosta wyrazi艂 swoje oburzenie z powodu wszcz臋cia takich dzia艂a艅. Wcze艣niej ustalono plan prac na drogach powiatowych uzgodniony z komisj膮, kt贸ra dokona艂a przegl膮du dr贸g. Obecnie odst臋puje si臋 od tego jedynie na wniosek jednego radnego, bez 偶adnych konsultacji. Cz艂onkowie Zarz膮du poparli to stanowisko i zasugerowali, 偶e nale偶y dyrektorowi ZDP zwr贸ci膰 na to uwag臋.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 o kwotach z funduszu socjalnego przekazanych na zakup paczek 艣wi膮tecznych w DPS w Pyrzycach.
Z kolei Starosta przedstawi艂 informacje:
– sprawozdanie Zarz膮du Powiatu z realizacji uchwa艂 i wniosk贸w w roku 2003,
– realizacja wniosk贸w i zalece艅 pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w roku 2003.
Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali wcze艣niej te informacje. Zarz膮d przyj膮艂 je w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta poprosi艂 Agnieszk臋 Odachowsk膮 dyrektora Domu Dziecka w Czernicach o przedstawienie informacji o dzia艂alno艣ci plac贸wki. Cz艂onkowie Zarz膮du zwr贸cili uwag臋 na b艂臋dne zapisy w bud偶ecie. Zarz膮d nie przyj膮艂 informacji i zleci艂 dokonanie poprawek w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta poprosi艂 Wiktora To艂oczko kierownika Powiatowego Urz臋du Pracy, aby przedstawi艂 informacj臋 o realizacji programu przeciwdzia艂ania bezrobociu. Piotr Rybkowski by艂 zainteresowany wielko艣ci膮 zatrudnienia os贸b bior膮cych udzia艂 w szkoleniach organizowanych przez PUP. Kierownik Wiktor To艂oczko wyja艣ni艂, 偶e takie zestawienie jest dopiero w przygotowaniu, ale na podstawie lat poprzednich mo偶na szacowa膰 zatrudnienie ok. 90% os贸b przeszkolonych. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym zako艅czono posiedzenie. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Miros艂aw Gryczka


Pyrzyce, dnia 14 stycznia 2004 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-07-07 09:01:35
Data ostatniej modyfikacji : 2004-07-07 09:01:35
Liczba wy艣wietle艅 : 3482

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.06.2004 12:48poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  09.06.2004 12:22poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11431354