logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 03/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r.PROTOK脫艁 NR 3/2004
z dnia 20 stycznia 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek dotycz膮cy wysoko艣ci dotacji dla szk贸艂 i o艣rodk贸w niepublicznych. Proponuje si臋, do czasu ostatecznego uchwalenia bud偶etu powiatu, utrzymanie dotacji w wysoko艣ci przyznanej w roku 2003. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pny wniosek dotyczy艂 wyra偶enia zgody na sprzeda偶 samochod贸w Nysa i Autosan b臋d膮cych na stanie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach. Samochody te nie s膮 wykorzystywane ju偶 od d艂u偶szego czasu, a wymagaj膮 nak艂ad贸w finansowych na ich utrzymanie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na sprzeda偶 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstaw wnioski o uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy nieruchomo艣ci:
– nr 109/2 w obr臋bie geodezyjnym B臋dgoszcz w gminie Bielice,
– nr 269 w obr臋bie geodezyjnym Pars贸w w gminie Bielice,
– nr 400 w obr臋bie geodezyjnym Pars贸w w gminie Bielice,
– nr 220/8 w obr臋bie geodezyjnym Bielice w gminie Bielice,
– nr 536, 537/1, 537/2 w obr臋bie geodezyjnym Brzesko w gminie Pyrzyce,
– nr 98/1 w obr臋bie geodezyjnym Nieborowo w gminie Pyrzyce,
– nr 240 w obr臋bie geodezyjnym Nr 9 miasta Pyrzyce,
Zarz膮d uzgodni艂 przedstawione decyzje w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek Mi臋dzyzak艂adowej Organizacji NSZZ Solidarno艣膰 o rozwi膮zanie konfliktu pomi臋dzy pracownikami a dyrekcj膮 DPS w Pyrzycach. Starosta zaproponowa艂 zorganizowanie spotkania z zainteresowanymi stronami z przedstawicielami Zarz膮du w celu wyja艣nienia problem贸w i doprowadzenia do za艂agodzenia konfliktu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie rozwi膮zanie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wnioski dyrekcji, za艂ogi i organizacji zwi膮zkowych o udzielenie po偶yczki dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Na podstawie wcze艣niejszych ustale艅 dotycz膮cych okre艣lenia wysoko艣ci niezb臋dnie potrzebnych 艣rodk贸w, zosta艂a przekazana Szpitalowi zaliczka z bud偶etu powiatu w wysoko艣ci 105 tys. z艂. Zarz膮d zobowi膮za艂 Ryszarda Grzesiaka p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach do przed艂o偶enia pisma, w kt贸rym zobowi膮zuje si臋 zwr贸ci膰 zaliczk臋 w wysoko艣ci 105 tys. z艂 do ko艅ca miesi膮ca stycznia 2004 r. z transzy 艣rodk贸w otrzymanych z NFZ.
R贸wnocze艣nie Zarz膮d zobowi膮za艂 Ryszarda Grzesiaka p.o. dyrektora Szpitala do przed艂o偶enia pisma, na podstawie kt贸rego b臋dzie mo偶liwe roz艂o偶enie na raty zwrotu po偶yczki w wysoko艣ci 67 900 z艂 udzielonej z bud偶etu powiatu Szpitalowi w grudniu 2003 r.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o udzielenie po偶yczki dla SPZOZ w Pyrzycach w likwidacji na uregulowanie zobowi膮za艅 wobec Laboratorium Analitycznego oraz na uregulowanie zobowi膮za艅 wobec pracownik贸w. R贸wnie偶 Mi臋dzyzak艂adowa Organizacja NSZZ Solidarno艣膰 wnioskuje w sprawie wyp艂aty zaleg艂ych sk艂adek zwi膮zkowych. Starosta zauwa偶y艂, 偶e nie mo偶na dowolnie dysponowa膰 maj膮tkiem SPZOZ w likwidacji. Wszystkie wnioski musz膮 by膰 rozpatrywane przy zachowaniu obowi膮zuj膮cej kolejno艣ci zaspokajania wierzycieli. W zwi膮zku z tym zaproponowa艂, aby te wnioski zosta艂y zaopiniowane przez radc臋 prawnego, co do prawnych mo偶liwo艣ci ich realizacji.

Ad. 4

Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 pismo z Domu Pomocy Spo艂ecznej, w kt贸rym wnioskuje si臋 zwrot dochod贸w w kwocie 8 138 z艂 dotycz膮cych roku 2004, a przekazanych na rachunek Starostwa w dniu 31 grudnia 2003 r. Ta kwota b臋d膮ca nadwy偶k膮 przekazan膮 przez ZUS i musi by膰 zwr贸cona do ZUS-u. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e te 艣rodki musz膮 by膰 wprowadzone do bud偶etu, ale w celu umo偶liwienia rozliczenia si臋 z ZUS-em przekaza艂 do DPS zaliczk臋 w wysoko艣ci 10 tys. z艂.
Ryszard Grzesiak przedstawi艂 informacj臋 ze spotkania dyrektor贸w szpitali wojew贸dztwa zachodniopomorskiego, kt贸re odby艂o si臋 w dniu 19 stycznia br. w Szczecinie. Dyrektorzy zaniepokojeni s膮 postaw膮 NFZ i obawiaj膮 si臋 o losy swoich szpitali.
Nast臋pnie zapozna艂 Zarz膮d ze swoimi ustaleniami dotycz膮cymi funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Obecna sytuacja jest bardzo trudna. Nale偶y podj膮膰 konkretne dzia艂ania w celu pozyskania 艣rodk贸w na jego funkcjonowanie. Ryszard Grzesiak wskaza艂 pewne mo偶liwo艣ci odzyskania funduszy, kt贸re zosta艂y niew艂a艣ciwie przekazane do SPZOZ. Zaproponowa艂 te偶 wprowadzenie pewnych zmian personalnych. Odpowiednie wnioski zostan膮 wkr贸tce przed艂o偶one Zarz膮dowi.
Starosta zobowi膮za艂 Ryszarda Grzesiaka do z艂o偶enia raportu dotycz膮cego stanu Szpitala Powiatowego na dzie艅 przej臋cia przez niego jednostki.
Na tym zako艅czono posiedzenie. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Miros艂aw Gryczka

Pyrzyce, dnia 20 stycznia 2004 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-07-07 09:01:17
Data ostatniej modyfikacji : 2004-07-07 09:01:17
Liczba wy艣wietle艅 : 2720

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.06.2004 12:48poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  09.06.2004 12:22poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11420581