logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR VIII/50/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu.

UCHWA艁A NR VIII/50/11
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 2 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; ostatnia zmiana: Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, zm: Dz. U. z 2005 r., Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 756, Nr 90, poz. 757; Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462; Nr 179, poz. 1486., Nr 180, poz. 1494; Nr 180, poz. 1497; Dz. U. z 2006 r., Nr 104, poz. 708; Nr 104, poz. 711, Nr 190, poz. 1400; Nr 191, poz. 1410; Nr 235, poz. 1701; Dz. U. z 2007 r., Nr 52, poz. 343., Nr 57, poz. 381; Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845; Nr 176, poz. 1238; Dz. U. z 2008 r., Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015; Nr 209, poz. 1320; Nr 220, poz. 1411; Nr 220, poz. 1426; Nr 223, poz. 1461; Nr 223, poz. 1462, Nr 234, poz. 1573; Nr 234, poz. 1574; Dz. U. z 2009 r., Nr 3, poz. 11; Nr 18, poz. 97., Nr 79, poz. 663; Nr 91, poz. 739; Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802; Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 168, poz. 1323; Dz. U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Nr 43, poz. 246; Nr 122, poz. 827; Nr 151, poz. 1013; Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228; Nr 219, poz. 1443; Nr 225, poz. 1466; Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011 r., Nr 30, poz. 151., Nr 92, poz. 530; ostatnia zmiana: Dz. U. z 2011 r., Nr 102, poz. 585) uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1. Ustala si臋 wysoko艣膰 op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi z przyczyn okre艣lonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy prawo o ruchu drogowym w zale偶no艣ci od rodzaju pojazdu:

1) rower lub motorower - za usuni臋cie - 100 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 15 z艂;
2) motocykl - za usuni臋cie - 200 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 22 z艂;
3) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej do 3,5 t - za usuni臋cie - 440 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 33 z艂;
4) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 3,5 t do 7,5 t - za usuni臋cie - 550 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 45 z艂;
5) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 7,5 t do 16 t - za usuni臋cie - 780 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 65 z艂;
6) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 16 t - za usuni臋cie - 1.150 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 120 z艂;
7) pojazd przewo偶膮cy materia艂y niebezpieczne - za usuni臋cie - 1.400 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 180 z艂.

搂 2. Ustala si臋 wysoko艣膰 koszt贸w powsta艂ych wskutek wydania dyspozycji usuni臋cia pojazdu, je偶eli odst膮piono od usuni臋cia pojazdu z powodu ustania przyczyn jego usuni臋cia w zale偶no艣ci od rodzaju pojazdu:

1) rower lub motorower - 50 z艂
2) motocykl - 100 z艂;
3) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej do 3,5 t - 220 z艂;
4) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 3,5 t do 7,5 t - 275 z艂;
5) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 7,5 t do 16 t - 390 z艂;
6) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 16 t - 575 z艂;
7) pojazd przewo偶膮cy materia艂y niebezpieczne - 700 z艂


搂 3. Op艂aty okre艣lone w 搂1 i 搂2 zawieraj膮 podatek VAT.

搂 4. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 5. Traci moc uchwa艂a Nr XXXVIII/225/02 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 wrze艣nia 2002 r. w sprawie ustalenia op艂at za usuni臋cie z drogi oraz parkowanie pojazd贸w.

搂 6. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od dnia 21 sierpnia 2011 r.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKIAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-06-28 15:11:52
Data ostatniej modyfikacji : 2011-06-30 11:43:33
Liczba wy艣wietle艅 : 1988

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  28.06.2011 14:11poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12625777