logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr IX/54/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach


Uchwa艂a Nr IX/54/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 22 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230, Dz. U. Nr 106, poz. 675), art. 8 ust. 1 pkt 3 i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak艂adach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm. z 2007 r. Dz. U. Nr 123, poz. 849, Dz. U. Nr 166, poz. 1172, Dz. U. 176, poz. 1240, Dz. U. Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1056, Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Dz. U. Nr 19, poz. 100, Dz. U. Nr 76, poz. 641, Dz. U. Nr 98, poz. 817, Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. Nr 219, poz. 1707, z 2010 r. Dz. U. Nr 107, poz. 679, Dz. U. Nr 96, poz. 620, Dz. U. Nr 230, poz. 1507, z 2011r. Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Zatwierdza si臋 zmian臋 statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach wprowadzon膮 uchwa艂膮 Nr 6/2011 z dnia 4 maja 2011 r. Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy tym Szpitalu.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKIAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-06-28 15:13:54
Data ostatniej modyfikacji : 2011-06-28 15:13:54
Liczba wy艣wietle艅 : 1724licznik odwiedzin: 12639727