logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
IX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD IX SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 22 czerwca 2011 roku godz. 14.15 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4

PORZ膭DEK OBRAD
IX SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 22 czerwca 2011 roku
godz. 14.15 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
ul. Lipia艅ska 4

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z VII i VIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.
4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.
5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

6. Absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
1) Rozpatrzenie:
a) Sprawozdania finansowego Powiatu Pyrzyckiego za 2010 r.;
b) Sprawozdania z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2010 wraz z opini膮 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie;
c) Informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za rok 2010;
d) Wniosku Komisji Rewizyjnej.
2) Dyskusja.
3) Podj臋cie uchwa艂y - projekt nr 50.
4) Podj臋cie uchwa艂y - projekt nr 51.

7. Ocena skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2010 roku i przygotowanie do skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2011 roku w Powiecie Pyrzyckim;

. Opinia Komisji 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

8. Dzia艂alno艣膰 Agencji Rynku Rolnego;
. Opinia Komisji 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

9. Dzia艂alno艣膰 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
. Opinia Komisji 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.
10. Dzia艂alno艣膰 Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych;
. Opinia Komisji 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

11. Dzia艂alno艣膰 K贸艂 艁owieckich na terenie Powiatu Pyrzyckiego;
. Opinia Komisji 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

12. Dzia艂ania zmierzaj膮ce do poprawy ochrony 艣rodowiska na terenie Powiatu Pyrzyckiego;
. Opinia Komisji 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (proj. 52);
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011 (proj. 53);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.


15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
18. Zamkni臋cie obrad IX sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-06-07 10:15:31
Data ostatniej modyfikacji : 2011-06-07 10:15:31
Liczba wy艣wietle艅 : 1632licznik odwiedzin: 12435076