logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 23/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.PROTOK脫艁 NR 23/2004
z dnia 15 czerwca 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego, kt贸ry dotyczy艂 sprostowania b艂臋du w uchwale Nr XVI/82/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz膮d. B艂膮d polega艂 na wpisaniu w jednym miejscu zamiast liczby „10” liczny „9”. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2004. Skarbnik wyja艣ni艂, ze zwi臋kszy艂y si臋 dochody w zwi膮zku z przyznaniem 艣rodk贸w z rezerwy celowej subwencji og贸lnej oraz zwi臋kszeniem planu dochod贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Przedstawi艂 propozycj臋 przeznaczenia tych dochod贸w. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania Przewodnicz膮cego Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat pyrzycki ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego. Na stanowisko przewodnicz膮cego powo艂ano Andrzeja Jakie艂臋. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania Komisji do wy艂onienia podmiotu na 艣wiadczenie us艂ug zwi膮zanych z organizacj膮 emisji obligacji komunalnych. Na stanowisko przewodnicz膮cego jako przedstawiciela Zarz膮du wybrano Halin臋 Korzeniewicz Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Uchwa艂a dotyczy艂a skierowania Wandy Staszy艅skiej, J贸zefa Kantora i Heleny Jarmakowicz. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przed艂u偶enia do dnia 30 wrze艣nia 2004 r. obowi膮zywania wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych, dla dyrektor贸w szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych, przyznanych do dnia 30 czerwca 2004 r. Robert Betyna zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e Zarz膮d wcze艣niej ustali艂, i偶 zmieni dodatki funkcyjne po zako艅czeniu roku szkolnego. Dyrektor wyja艣ni艂, 偶e po wakacjach zmieni膮 si臋 zasady organizacji pracy szk贸艂. Dyrektorzy zostan膮 odci膮偶eni prac膮 dydaktyczn膮 w zwi膮zku z wprowadzeniem limitu nadgodzin. Ich praca b臋dzie w wi臋kszej cz臋艣ci b臋dzie dotyczy艂a zarz膮dzania. B臋dzie wtedy mo偶liwe w艂a艣ciwe ocenianie i premiowanie dzia艂alno艣ci dyrektor贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przed艂u偶enia do dnia 30 wrze艣nia 2004 r. obowi膮zywania wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych, dla dyrektor贸w szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 umow臋 na u偶ywanie przez zarz膮dzaj膮cego Szpitalem Powiatowym pojazdu stanowi膮cego jego w艂asno艣膰 w celu wykonywania umowy o zarz膮dzanie. Robert Betyna nie wyrazi艂 zgody na podpisanie takiej umowy uzasadniaj膮c, 偶e w umowie o zarz膮dzanie okre艣lono wynagrodzenie obejmuj膮ce wszystkie koszty ponoszone przez dyrektora. Nowa umowa zwi臋ksza dochody dyrektora. To stanowisko popar艂a Halina Korzeniewicz. W zwi膮zku z r贸wnym podzia艂em g艂os贸w spraw臋 podpisania umowy od艂o偶ono do nast臋pnego posiedzenia Zarz膮du.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami w sprawie wynajmu wolnych lokali w budynku po by艂ym o艣rodku zdrowia w Tetyniu. Maciej Jankowski wyja艣ni艂, 偶e dw贸ch najemc贸w tej nieruchomo艣ci z艂o偶y艂o wnioski o zamian臋 zajmowanych przez nich lokali na wolne pomieszczenia na parterze budynku. Wcze艣niej jednak Rada Powiatu przeznaczy艂a te pomieszczenia na sprzeda偶. Dodatkowo maj膮 one charakter u偶ytkowy. W zwi膮zku z tym nie nale偶y wyra偶a膰 zgody na zamian臋. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z tym stanowiskiem w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Maciej Jankowski przedstawi艂 wniosek o podpisanie umowy o zarz膮dzanie nieruchomo艣ci膮 po by艂ym o艣rodku zdrowia w Tetyniu. Przekazanie zada艅 zwi膮zanych z zarz膮dzaniem nieruchomo艣ci膮 jednostce do tego upowa偶nionej zwolni z tych obowi膮zk贸w pracownik贸w Wydzia艂u GGN. Umowa zostanie zawarta ze Sp贸艂dzielni膮 Mieszkaniow膮 „Nasz Dom” w Krzemlinie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podpisanie takiej umowy w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekty decyzji o warunkach zabudowy:
– nieruchomo艣ci nr 248/1 przy ul. Pozna艅skiej w Pyrzycach,
– nieruchomo艣ci nr 248/2 i nr 248/22 przy ul. Pozna艅skiej w Pyrzycach,
– nieruchomo艣ci nr 239, przy ul. Niepodleg艂o艣ci w Pyrzycach,
– nieruchomo艣ci nr 119, w miejscowo艣ci Laskowo gm. Przelewice.
Zarz膮d uzgodni艂 przedstawione projekty w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 protoko艂y kontroli w Powiatowym O艣rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin


Pyrzyce, dnia 15 czerwca 2004 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-23 13:03:55
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-23 13:03:55
Liczba wy艣wietle艅 : 2726licznik odwiedzin: 11420722