logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o naborze

na partnera w celu wsp贸lnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego 1/9.2/11

OG艁OSZENIE
o otwartym naborze na partnera w celu wsp贸lnej realizacji projektu w ramach
konkursu otwartego 1/9.2/11

na podstawie art. 28 a, ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz.1658 z p贸藕n. zm.) Powiat Pyrzycki og艂asza otwarty nab贸r na partnera w celu wsp贸lnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego nr 1/9.2/11 "Podniesienie atrakcyjno艣ci i jako艣ci szkolnictwa zawodowego"
Celem projektu jest:
Wsparcie uczni贸w w uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia pojazd贸w samochodowych- kategoria C oraz uzyskania uprawnie艅 operatora w贸zk贸w wid艂owych.
Minimalny zakres zada艅 przewidziany dla partnera:
1. wsp贸艂udzia艂 w tworzeniu wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o przedstawion膮 przez Powiat Pyrzycki koncepcj臋 realizacji projektu,
2. wsp贸艂udzia艂 w rekrutacji uczestnik贸w projektu;
3. dokumentowanie dzia艂a艅 przypisanych partnerowi,
4. opracowanie narz臋dzi do monitoringu i ewaluacji,
5. realizacja szkolenia teoretycznego i praktycznego z zakresu prowadzenia pojazd贸w samochod贸w kategorii C i uzyskanie uprawnie艅 operatora w贸zk贸w wid艂owych.
Wymagania wobec partnera:
1. do艣wiadczenie i potencja艂 do realizacji projekt贸w o podobnej tematyce,
2. do艣wiadczenie w realizacji zada艅 na rzecz o艣wiaty (na rzecz nauczycieli i uczni贸w, tj. praktycznych form nauczania (metodyka i tre艣膰),
3. wsp贸艂praca z Beneficjentem w trakcie przygotowania projektu, zarz膮dzania projektem oraz jego rozliczanie;
4. posiadanie zasob贸w niezb臋dnych do realizacji projektu (kadry, sprz臋t techniczny, infrastruktur臋 oraz mo偶liwo艣ci organizacyjnych), w tym uprawnienia z zakresu pedagogiki.
Oferty sk艂adane przez potencjalnych partner贸w powinny by膰 sporz膮dzone w j臋zyku polskim i zawiera膰:
1. dane zg艂aszaj膮cego (nazwa, adres, telefon, osoba odpowiedzialna),
2. informacje na temat wk艂adu partnera w realizacj臋 projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne),
3. prezentacj臋 koncepcji realizacji wymienionych zada艅 przewidzianych dla partnera,
4. szacunkow膮 wycen臋 zada艅 przewidzianych dla partnera,
5. opis do艣wiadcze艅 z zakresu realizacji podobnych zada艅,
6. charakterystyk臋 podmiotu wraz z podaniem obszaru dzia艂ania, do艣wiadczenia, zasob贸w kadrowych, mo偶liwo艣ci techniczno - organizacyjnych oraz do艣wiadczeniem w realizacji podobnych projekt贸w, w tym r贸wnie偶 jako partner.
7. Kalkulacja cenowa koszt贸w nauki jazdy na kategorie C oraz na uzyskanie uprawnie艅 operatora w贸zk贸w wid艂owych.
Oferty przygotowane przez potencjalnych partner贸w powinny by膰 zgodne z zasadami realizacji PO KL oraz obowi膮zuj膮cym w tym obszarze stanem prawnym. Informacje dost臋pne s膮 na stronie www.efs.gov.pl.
Wraz z ofert膮 nale偶y przed艂o偶y膰:
1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyci膮gu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj膮ce status prawny oferenta i umocowanie os贸b go reprezentuj膮cych (dokumenty potwierdzone za zgodno艣膰 z orygina艂em),
2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe, w szczeg贸lno艣ci: bilans, rachunek wynik贸w lub rachunek zysk贸w i strat, informacja dodatkowa za 2010 rok (lub pe艂en rok obrotowy),
3. pisemne o艣wiadczenie o nie zaleganiu z p艂atno艣ciami na rzecz podmiot贸w publiczno - prawnych,
4. pe艂nomocnictwo do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli (w przypadku gdy umow臋 b臋d膮 podpisywa艂y osoby inne ni偶 uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru S膮dowego).
Przy wyborze partnera oceniane b臋dzie min.:
1. zgodno艣膰 dzia艂ania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
2. oferowany wk艂ad potencjalnego partnera w realizacj臋 projektu,
3. wsp贸艂praca z Beneficjentem w przygotowaniu projektu w zakresie przewidzianym dla Partnera,
4. do艣wiadczenie w realizacji zada艅 o podobnym charakterze.
Og艂aszaj膮cy zastrzega sobie prawo do negocjowania warunk贸w realizacji zadania oraz uniewa偶nienia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zada艅 partner贸w zostanie podana do wiadomo艣ci publicznej na stronie www.pyrzyce.pl

Termin sk艂adania (wp艂ywu) ofert - 21.06. 2011 roku do godz. 12.00
Otwarcie ofert odb臋dzie si臋 w dniu 21.06. 2011 roku o godzinie 12.30

Oferty nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tej kopercie z dopiskiem:
Otwarty nab贸r na partnera w celu wsp贸lnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkni臋tego nr 1/9.2/11
Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 osobi艣cie lub poczt膮 pod adresem (decyduje data wp艂ywu):
Powiat Pyrzycki ul. Lipia艅ska 4 74 - 200 Pyrzyce
Dodatkowe informacje na temat konkursu mo偶na uzyska膰 telefonicznie pod numerem (091) 5700757 wew. 206.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC20.5 KB POBIERZwynik naboru2011-06-27 09:32:26527

Autor : Katarzyna Juda
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-06-01 08:21:02
Data ostatniej modyfikacji : 2011-06-01 08:21:30
Liczba wy艣wietle艅 : 2107

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  01.06.2011 07:21poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11836194