logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr VII/39/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa obywateli i porz膮dku publicznego na lata 2011

Uchwa艂a Nr VII/39/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa obywateli i porz膮dku publicznego na lata 2011 - 2015.

Na podstawie art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1.
Uchwala si臋 powiatowy program zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa obywateli i porz膮dku publicznego, dalej zwany Programem stanowi膮cy za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.
Program uchwala si臋 na lata 2011- 2015.

搂 3.
Wykonanie zada艅 realizowanych w ramach Programu koordynuje Starosta Pyrzycki.

搂 4.
Realizatorzy zada艅 zawartych w Programie, w terminie do 15 stycznia ka偶dego roku przedk艂ada膰 b臋d膮 Staro艣cie Pyrzyckiemu terminarz i spos贸b realizacji przypisanych zada艅.

搂 5.
Starosta Pyrzycki wraz z Komisj膮 Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego ka偶dego roku na jednym ze swych posiedze艅 dokona oceny realizacji i wykonania zaplanowanych w Programie zada艅 (przedsi臋wzi臋膰) i przedstawi j膮 Radzie Powiatu Pyrzyckiego w ramach sk艂adanego do 31 stycznia za rok ubieg艂y sprawozdania z dzia艂alno艣ci Komisji oraz oceny stanu bezpiecze艅stwa powiatu.

搂 6.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 7.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie w dniu podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-05-04 08:09:17
Data ostatniej modyfikacji : 2011-05-04 09:40:51
Liczba wy艣wietle艅 : 1771

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  04.05.2011 07:09poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12625805