logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr VII/48/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011

Uchwa艂a Nr VII/48/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕niejszymi zmianami), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1

Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2011 o kwot臋 168.800 z艂
z tego:
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 168.800 z艂
w tym:
Dzia艂 851 OCHRONA ZDROWIA o kwot臋 100.000 z艂
Starostwo Powiatowe
rozdz. 85111 Szpitale og贸lne o kwot臋 100.000 z艂
搂 6220 Dotacje celowe z bud偶etu na finansowanie
lub dofinansowanie koszt贸w realizacji inwestycji i zakup贸w
inwestycyjnych innych jednostek sektora finans贸w publicznych o kwot臋 100.000 z艂

Dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPO艁ECZNEJ o kwot臋 68.800 z艂
Powiatowy Urz膮d Pracy
rozdz. 85333 Powiatowe urz臋dy pracy o kwot臋 68.800 z艂
搂 4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 68.800 z艂
搂 2

Zwi臋ksza si臋 przychody bud偶etu powiatu na rok 2011 o kwot臋 168.800 z艂 w 搂 950 Wolne 艣rodki, o kt贸rych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

搂 3

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 4

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-05-04 08:18:08
Data ostatniej modyfikacji : 2011-05-04 08:18:08
Liczba wy艣wietle艅 : 1758licznik odwiedzin: 12625501