logo
logo
Rada Powiatu » uchwa┼éy Rady » 2010-2014
UCHWAŁA NR VII/46/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia┼éalno┼Ť─ç Komisji Dora┼║nej nr 20/11 z dnia 31 marca 2011 r.


UCHWAŁA NR VII/46/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia┼éalno┼Ť─ç Komisji Dora┼║nej nr 20/11 z dnia 31 marca 2011 r.


Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz─ůdzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z p├│┼║. zm.: z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r.: Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r.: Nr 92, poz. 753, z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w zwi─ůzku z art. 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post─Öpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. ostatnia zmiana Dz. U. Nr 6 poz. 18 z 2011r.), Rada Powiatu uchwala, co nast─Öpuje:

┬ž1

Uznaje skarg─Ö pana Edwarda Zawadzkiego, zamieszka┼éego w Pyrzycach, na dzia┼éalno┼Ť─ç Komisji Dora┼║nej nr 20/11 z dnia 31 marca 2011 r., za bezzasadn─ů z przyczyn okre┼Ťlonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwa┼éy.

┬ž2

Zobowi─ůzuje si─Ö Przewodnicz─ůcego Rady do zawiadomienia o sposobie za┼éatwienia skargi skar┼╝─ůcego.

┬ž3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZ─äCY RADY

WOJCIECH KUŹMIŃSKI


Za┼é─ůcznik do Uchwa┼éy Nr VII/46/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 27 kwietnia 2011 r.


UZASADNIENIE:


Pan Edward Zawadzki skierowa┼é szereg skarg na niew┼éa┼Ťciwe dzia┼éania radnych, cz┼éonk├│w komisji dora┼║nej obecnej kadencji oraz komisji rewizyjnej poprzedniej kadencji, tj. radnych Roberta Betyn─Ö i Mieczys┼éawa Mularczyka. Wszyscy radni rady powiatu ka┼╝dorazowo otrzymywali kopie tych pism wraz z za┼é─ůczon─ů odpowiedzi─ů przewodnicz─ůcego rady. Przewodnicz─ůcy rady ka┼╝dorazowo wyja┼Ťnia┼é panu Zawadzkiemu, i┼╝ "Dzia┼éaj─ůc na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post─Öpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuj─Ö, i┼╝ Rada Powiatu nie jest organem w┼éa┼Ťciwym do rozpatrzenia Pana skargi na niew┼éa┼Ťciwe dzia┼éania radnych.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 Europejskiej Karty Samorz─ůdu Terytorialnego z dnia 15 pa┼║dziernika 1985 r. (Dz. U. z 1994 r., Nr 124, poz. 607) zgodnie z kt├│rym "status przedstawicieli wybieranych do w┼éadz lokalnych powinien zapewnia─ç swobodne wykonywanie ich mandatu". Mandat radnego ma charakter mandatu wolnego. Radny w ramach dzia┼éa┼ä zgodnych z prawem ponosi jedynie polityczn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç przed wyborcami.
Jednocze┼Ťnie wskazuj─Ö w┼éa┼Ťciwy organ: je┼╝eli uwa┼╝a Pan, ┼╝e dzia┼éanie radnego naruszy┼éo Pana cze┼Ť─ç lub dobra osobiste, mo┼╝e dochodzi─ç Pan swych praw przed s─ůdem powszechnym."

W dniu 1 kwietnia 2011 r. pan Edward Zawadzki z┼éo┼╝y┼é skarg─Ö /pismo z dnia 31 marca 2011 r. nr 20/11/, tym razem na niew┼éa┼Ťciw─ů dzia┼éalno┼Ť─ç komisji dora┼║nej, szczeg├│lnie radnych Roberta Betyn─Ö i Mieczys┼éawa Mularczyka. Pan Zawadzki w swoim pi┼Ťmie stwierdza, i┼╝ "ponownie wnosi skarg─Ö" oraz, ┼╝e "wszelkie wyja┼Ťnienia z┼éo┼╝y┼éem wcze┼Ťniej". Nie jest to jednak to┼╝same skarga NA RADNEGO a SKARGA NA KOMISJ─ś. Rada powiatu nie jest w┼éa┼Ťciwa do rozpatrywania skarg na radnych. Art. 229 pkt. 4 kodeksu post─Öpowania administracyjnego wyznacza, i┼╝ rada powiatu rozpatruje skargi wniesione na zarz─ůd powiatu oraz starost─Ö, a tak┼╝e na kierownik├│w powiatowych s┼éu┼╝b, inspekcji i stra┼╝y, i inne jednostki organizacyjne.
Natomiast rada powiatu rozpatruje skargi wniesione na komisje rady powiatu, gdy┼╝ art. 17 ust. 2 ustawy o samorz─ůdzie powiatowym okre┼Ťla, i┼╝ "komisje podlegaj─ů radzie powiatu w ca┼éym zakresie swojej dzia┼éalno┼Ťci, przedk┼éadaj─ů jej swoje plany pracy i sprawozdania z dzia┼éalno┼Ťci".
Pan Edward Zawadzki w swoim pi┼Ťmie z dnia 31 marca 2011 nie precyzuje ┼╝adnych zarzut├│w do dzia┼éania komisji dora┼║nej.
Na podstawie protoko┼éu z posiedzenia Komisji Dora┼║nej do spraw rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia┼éalno┼Ť─ç Komisji Rewizyjnej i Starosty Pyrzyckiego z dnia 20 grudnia 2010 r. nale┼╝y stwierdzi─ç, i┼╝ cz┼éonkowie Komisji Dora┼║nej sprecyzowali i skierowali wniosek do przewodnicz─ůcego rady o tre┼Ťci:
"Komisja dora┼║na Rady Powiatu powo┼éana do rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia┼éalno┼Ť─ç Komisji Rewizyjnej i Starosty Pyrzyckiego na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2010 r. rozpatrywa┼éa skargi z┼éo┼╝one przez pana Edwarda Zawadzkiego. W zwi─ůzku z tym, ┼╝e sk┼éad komisji budzi┼é w─ůtpliwo┼Ťci, w ocenie skar┼╝─ůcego, komisja nie sprecyzowa┼éa stanowiska do z┼éo┼╝onych skarg na dzia┼éalno┼Ť─ç Komisji Rewizyjnej z dnia 3 listopada 2010 r. (nr 40/10), z dnia 17 listopada 2010 r. (nr 42/10), z dnia 12 grudnia 2010 r. (nr 43/10). Komisja wnioskuje o powo┼éanie odr─Öbnej komisji do rozpatrzenia powy┼╝szych skarg."
W wyniku powy┼╝szego wniosku rada powiatu rozpatrywa┼éa skargi na Komisj─Ö Rewizyjn─ů poprzedniej kadencji bezpo┼Ťrednio na sesji Rady Powiatu.
Wobec powy┼╝szego skarga na Komisj─Ö Dora┼║n─ů jest bezzasadna.
Autor : 
Opublikowa┼é(a) : Artur ┼╗muda
Data wprowadzenia : 2011-05-04 08:16:01
Data ostatniej modyfikacji : 2011-05-04 08:16:01
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 1974licznik odwiedzin: 12639677