logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR VII/43/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 31 marca 2011 r. (nr 21/11)

UCHWA艁A NR VII/43/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 27 kwietnia 2011 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 31 marca 2011 r. (nr 21/11)


Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z p贸藕. zm. z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r.: Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 229 pkt. 4, i art. 239 搂1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. ostatnia zmiana: Dz. U. Nr 254, poz. 1700 z 2010 r.), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂1

Po rozpatrzeniu skargi pana Edwarda Zawadzkiego zamieszka艂ego w Pyrzycach na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 31 marca 2011 r. (nr 21/11) uznaje skarg臋 za bezzasadn膮 i podtrzymuje swoje stanowisko wyra偶one w Uchwale Nr IV/14/11 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 12 stycznia 2011 r., w Uchwale Nr V/28/11 z dnia 23 lutego 2011 r., oraz w Uchwale Nr VI/34/11 z dnia 23 marca 2011 r., gdy偶 skar偶膮cy w aktualnie rozpatrywanej skardze nie wnosi nowych okoliczno艣ci.

搂2

Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia o sposobie za艂atwienia skargi skar偶膮cego i Samorz膮dowe Kolegium Odwo艂awcze w Szczecinie.

搂4

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI

UZASADNIENIE:

W zwi膮zku z tym, i偶 skarga wp艂yn臋艂a w dniu 1 kwietnia 2011 proponuje si臋 j膮 rozpatrzy膰 wg przepis贸w obowi膮zuj膮cych na dzie艅 1 kwietnia 2011 r.

Art. 239 Kpa przewiduje, 偶e w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia uznana zosta艂a za bezzasadn膮 i jej bezzasadno艣膰 wykazano w odpowiedzi na skarg臋, a skar偶膮cy ponowi艂 skarg臋 bez wskazania nowych okoliczno艣ci - organ w odpowiedzi mo偶e podtrzyma膰 swoje poprzednie stanowisko, jednocze艣nie powiadamiaj膮c o tym organ wy偶szego stopnia.

W zwi膮zku z tym, i偶 Pan Edward Zawadzki ponowi艂 skarg臋 na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego, nie wskazuj膮c nowych okoliczno艣ci, proponuj臋 podtrzyma膰 stanowisko wyra偶one w Uchwa艂ach Nr IV/14/11 z dnia 12 stycznia 2011 r. oraz Nr V/28/11 z dnia 23 lutego 2011 r. i Nr VI/34/11 z dnia 23 marca 2011 r., jednocze艣nie zawiadamiaj膮c o powy偶szym organ wy偶szego stopnia wskazany przez Kpa tj. Samorz膮dowe Kolegium Odwo艂awcze w Szczecinie.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-05-04 08:14:15
Data ostatniej modyfikacji : 2011-05-04 08:14:15
Liczba wy艣wietle艅 : 1795licznik odwiedzin: 12639948