logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
VII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD VII SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 27 kwietnia 2011 roku godz. 14.15 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4

PORZ膭DEK OBRAD
VII SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 27 kwietnia 2011 roku
godz. 14.15 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
ul. Lipia艅ska 4

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z VI sesji Rady Powiatu.
4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.
5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Informacja o przebiegu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach.

. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych oraz Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

7. Ocena sytuacji s艂u偶by zdrowia w Powiecie Pyrzyckim oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w roku 2010:
a) Sytuacja Szpitala Powiatowego w Pyrzycach:
- ocena finansowa - bilans za 2010 r.,
- kontrakt na 2011 rok,
- najpilniejsze potrzeby,
- przysz艂o艣膰 jednostki - ewentualne przekszta艂cenie w sp贸艂k臋
prawa handlowego.
b) Sytuacja Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach:
- ocena finansowa - bilans za 2010 r.,
- kontrakt na 2011 rok,
- najpilniejsze potrzeby,
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych oraz Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

8. Projekt uchwa艂y w sprawie likwidacji Technikum Rolniczego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach (proj. 34);
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

9. Projekt uchwa艂y w sprawie likwidacji Technikum Uzupe艂niaj膮cego dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach (proj. 35);
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

10. Projekt uchwa艂y w sprawie likwidacji Technikum dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach (proj. 36);
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

11. Projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa obywateli i porz膮dku publicznego na lata 2011 - 2015 (proj. 37);
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego w 2011 r. (proj. 38);
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011 (proj. 39);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2011 - 2037 (proj. 40);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 31 marca 2011 r. (nr 21/11) (proj. 41);
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych (proj. 44);
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

17. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej nr 19/11 z dnia 30 marca 2011 r. (proj. 42):
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

18. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Dora藕nej nr 20/11 z dnia 31 marca 2011 r. (proj. 43);
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

22. Zamkni臋cie obrad VII sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY
WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-04-14 11:40:50
Data ostatniej modyfikacji : 2011-04-14 11:40:50
Liczba wy艣wietle艅 : 1849licznik odwiedzin: 12434806