logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR VI/35/11 z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej nr 13/11 z dnia 1 marca 2011 r. i nr 16/11 z dnia 18 marca 2011 r.


UCHWA艁A NR VI/35/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej nr 13/11 z dnia 1 marca 2011 r. i nr 16/11 z dnia 18 marca 2011 r.


Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z p贸藕. zm.: z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r.: Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r.: Nr 92, poz. 753, z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w zwi膮zku z art. 229 i 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. ostatnia zmiana Dz. U. Nr 254 poz. 1700 z 2010 r.), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂1

Uznaje skargi pana Edwarda Zawadzkiego, zamieszka艂ego w Pyrzycach, na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej nr 13/11 z dnia 1 marca 2011 r. i nr 16/11 z dnia 18 marca 2011 r., za bezzasadne i podtrzymuje swoje stanowisko wyra偶one w Uchwale Nr IV/15/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r. i Nr V/29/11 z dnia 23 lutego 2011 r. Rady Powiatu Pyrzyckiego, gdy偶 skar偶膮cy w aktualnie rozpatrywanych skargach, nie wnosi nowych okoliczno艣ci.

搂2

Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia o sposobie za艂atwienia skarg skar偶膮cego i Samorz膮dowe Kolegium Odwo艂awcze w Szczecinie.

搂3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-03-29 11:54:38
Data ostatniej modyfikacji : 2011-03-29 11:54:38
Liczba wy艣wietle艅 : 1736licznik odwiedzin: 12625215