logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR VI/34/11 z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 1 marca 2011 r. (nr 12/11) i z dnia 18 marca 2011 r. (17/11)


UCHWA艁A NR VI/34/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 23 marca 2011 r.


w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 1 marca 2011 r. (nr 12/11) i z dnia 18 marca 2011 r. (17/11)


Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z p贸藕. zm. z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r.: Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 229 pkt. 4, i art. 239 搂1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. ostatnia zmiana: Dz. U. Nr 254, poz. 1700 z 2010 r.), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂1

Po rozpatrzeniu skarg pana Edwarda Zawadzkiego zamieszka艂ego w Pyrzycach na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 1 marca 2011 r. (nr 12/11) i z dnia 18 marca 2011 r. (nr 17/11) uznaje skargi za bezzasadne i podtrzymuje swoje stanowisko wyra偶one w Uchwale Nr IV/14/11 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 12 stycznia 2011 r. oraz w Uchwale Nr V/28/11 z dnia 23 lutego 2011 r., gdy偶 skar偶膮cy w aktualnie rozpatrywanych skargach nie wnosi nowych okoliczno艣ci.

搂2

Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia o sposobie za艂atwienia skarg skar偶膮cego i Samorz膮dowe Kolegium Odwo艂awcze w Szczecinie.

搂4

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-03-29 11:54:05
Data ostatniej modyfikacji : 2011-03-29 11:54:05
Liczba wy艣wietle艅 : 1669licznik odwiedzin: 12640139