logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr VI/33/11 z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011

Uchwa艂a Nr VI/33/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011
oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011


Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:


搂 1. Zmniejsza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2011 o kwot臋 234.195 z艂
z tego:
dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 234.195 z艂
w tym:

Dzia艂 758 R脫呕NE ROZLICZENIA o kwot臋 104.276 z艂
Rozdzia艂 75801 Cz臋艣膰 o艣wiatowa subwencji og贸lnej dla jednostek
samorz膮du terytorialnego o kwot臋 104.265 z艂
搂 2920 subwencje og贸lne z bud偶etu pa艅stwa o kwot臋 104.265 z艂
Rozdzia艂 75832 Cz臋艣膰 r贸wnowa偶膮ca subwencji og贸lnej dla powiat贸w o kwot臋 11 z艂
搂 2920 subwencje og贸lne z bud偶etu pa艅stwa o kwot臋 11 z艂

Dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPO艁ECZNEJ o kwot臋 129.919 z艂
Rozdzia艂 85395 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 129.919 z艂
搂 2007 dotacje celowe w ramach program贸w
finansowanych z udzia艂em 艣rodk贸w europejskich
oraz 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p艂atno艣ci
w ramach bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o kwot臋 110.431 z艂
搂 2009 dotacje celowe w ramach program贸w
finansowanych z udzia艂em 艣rodk贸w europejskich
oraz 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p艂atno艣ci
w ramach bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o kwot臋 19.488 z艂

搂 2. Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2011 o kwot臋 129.919 z艂
z tego:
dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 129.919 z艂
w tym:

Dzia艂 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwot臋 129.919 z艂
Rozdzia艂 75018 Urz臋dy marsza艂kowskie o kwot臋 129.919 z艂
搂 2007 dotacje celowe w ramach program贸w
finansowanych z udzia艂em 艣rodk贸w europejskich
oraz 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p艂atno艣ci
w ramach bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o kwot臋 110.431 z艂
搂 2009 dotacje celowe w ramach program贸w
finansowanych z udzia艂em 艣rodk贸w europejskich
oraz 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p艂atno艣ci
w ramach bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o kwot臋 19.488 z艂

搂 3. Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2011 o kwot臋 129.919 z艂
z tego:
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 129.919 z艂
w tym:

Dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPO艁ECZNEJ o kwot臋 129.919 z艂
Rozdzia艂 85395 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 129.919 z艂
搂 4017 wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 46.626 z艂
搂 4019 wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 8.228 z艂
搂 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwot臋 3.817 z艂
搂 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwot臋 673 z艂
搂 4117 sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 8.004 z艂
搂 4119 sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 1.413 z艂
搂 4127 sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 1.236 z艂
搂 4129 sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 218 z艂
搂 4217 zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 7.650 z艂
搂 4219 zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 1.350 z艂
搂 4307 zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 38.338 z艂
搂 4309 zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 6.766 z艂
搂 4417 podr贸偶e s艂u偶bowe krajowe o kwot臋 4.760 z艂
搂 4419 podr贸偶e s艂u偶bowe krajowe o kwot臋 840 z艂

搂 4. Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2011 o kwot臋 216.289 z艂
z tego:
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 216.289 z艂
w tym:
Dzia艂 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwot臋 129.919 z艂
Rozdzia艂 75018 Urz臋dy marsza艂kowskie o kwot臋 129.919 z艂
搂 4017 wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 46.626 z艂
搂 4019 wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 8.228 z艂
搂 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwot臋 3.817 z艂
搂 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwot臋 673 z艂
搂 4117 sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 8.004 z艂
搂 4119 sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 1.413 z艂
搂 4127 sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 1.236 z艂
搂 4129 sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 218 z艂
搂 4217 zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 7.650 z艂
搂 4219 zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 1.350 z艂
搂 4307 zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 38.338 z艂
搂 4309 zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 6.766 z艂
搂 4417 podr贸偶e s艂u偶bowe krajowe o kwot臋 4.760 z艂
搂 4419 podr贸偶e s艂u偶bowe krajowe o kwot臋 840 z艂

Dzia艂 758 R脫呕NE ROZLICZENIA o kwot臋 17.670 z艂
Rozdzia艂 75809 Rozliczenia mi臋dzy jednostkami samorz膮du
terytorialnego o kwot臋 17.670 z艂
搂 8550 r贸偶ne rozliczenia finansowe o kwot臋 17.670 z艂

Dzia艂 852 POMOC SPO艁ECZNA o kwot臋 68.700 z艂
Rozdzia艂 85201 Plac贸wki opieku艅czo-wychowawcze o kwot臋 68.700 z艂
搂 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 68.700 z艂

搂 5. Zwi臋ksza si臋 przychody bud偶etu powiatu na rok 2011 o kwot臋 161.679 z艂 w 搂 950 Wolne 艣rodki, o kt贸rych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

搂 6. Zmniejsza si臋 rozchody bud偶etu powiatu na rok 2011 o kwot臋 28.967 z艂 w 搂 992 Sp艂aty otrzymanych krajowych po偶yczek i kredyt贸w.

搂 7. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 8. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia


PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-03-29 11:51:46
Data ostatniej modyfikacji : 2011-03-29 11:51:46
Liczba wy艣wietle艅 : 1965licznik odwiedzin: 12640062