logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
VI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD VI SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO NA DZIE艃 23 MARCA 2011 ROKU

PORZ膭DEK OBRAD
VI SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
NA DZIE艃 23 MARCA 2011 ROKU
godz. 14.15 sala konferencyjna Urz臋du Miejskiego
pl. Ratuszowy 1, Pyrzyce

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z V sesji Rady Powiatu.
4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.
5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy:
a) realizacja bud偶etu za 2010 rok,
b) wykaz i realizacja program贸w rz膮dowych i 艣rodowiskowych,
c) dzia艂ania podejmowane na rzecz przeciwdzia艂ania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
d) bud偶et i zamierzenia na 2011 r.

. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych oraz Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

7. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Wspierania Przedsi臋biorczo艣ci.
. Opinia Komisji Bud偶etowej.
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

8. Sprawozdanie z realizacji zada艅 powiatu w zakresie promocji. Zadania na 2011 rok.
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

9. Sprawozdanie za rok 2010 z wykonywanych zada艅 przez:
a) Geodet臋 Powiatowego,
b) Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
c) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
d) Wydzia艂u Architektury i Budownictwa,
e) Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
f) Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i Komunikacji.

. Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

10. Informacja z dzia艂alno艣ci w roku 2010:
a) Powiatowego Lekarza Weterynarii,
b) Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych oraz Komisji 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

11. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011 (proj. 31):
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 1 marca 2011 r. (nr 12/11) (proj. 32):
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej nr 13/11 z dnia 1 marca 2011 r. (proj. 33):
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

17. Zamkni臋cie obrad VI sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : Jolanta Kolasi艅ska
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-03-11 10:31:37
Data ostatniej modyfikacji : 2011-03-11 10:33:40
Liczba wy艣wietle艅 : 1924

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  11.03.2011 09:31poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12479226