logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr V/31/11 z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie odwo艂ania i powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Zak艂adzie Opieku艅czo

Uchwa艂a Nr V/31/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie odwo艂ania i powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Zak艂adzie Opieku艅czo - Leczniczym w Pyrzycach

Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak艂adach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89; Dz. U. z 2006 r., Nr 143, poz. 1032; Dz. U. z 2006 r., Nr 191, poz. 1410; Dz. U. z 2007 r., Nr 123, poz. 849; Dz. U. z 2007 r., Nr 166, poz. 1172; Dz. U. z 2007 r., Nr 176, poz. 1240; Dz. U. z 2007 r., Nr 181, poz. 1290; Dz. U. z 2008 r., Nr 171, poz. 1056; Dz. U. z 2008 r., Nr 234, poz. 1570; Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100; Dz. U. z 2009 r., Nr 76, poz. 641; Dz. U. z 2009 r., Nr 98, poz. 817; Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1707; Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679; ostatnia zmiana: Dz. U. z 2010 r., Nr 230, poz. 1507) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753; Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz. U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; ostatnia zmiana: Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1
Odwo艂uje si臋 Rad臋 Spo艂eczn膮 dzia艂aj膮c膮 przy Zak艂adzie Opieku艅czo - Leczniczym w Pyrzycach powo艂an膮 uchwa艂膮 Rady Powiatu Pyrzyckiego Nr V/21/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.
搂2
Powo艂uje si臋 Rad臋 Spo艂eczn膮 dzia艂aj膮c膮 przy Zak艂adzie Opieku艅czo - Leczniczym w Pyrzycach.

搂3
1. Rada Spo艂eczna dzia艂aj膮ca przy Zak艂adzie Opieku艅czo - Leczniczym w Pyrzycach sk艂ada si臋 z 8 os贸b.
2. W sk艂ad Rady Spo艂ecznej wchodz膮:
1) jako przewodnicz膮cy: Mariusz Marek Przybylski
2) jako cz艂onkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego: - Maria Jurecka,
b) przedstawiciele wybrani przez Rad臋 Powiatu Pyrzyckiego:
- jako przedstawiciel Miasta i Gminy Pyrzyce J贸zef K臋dziora,
- jako przedstawiciel Miasta i Gminy Lipiany Katarzyna Kacperska,
- jako przedstawiciel Gminy Warnice Olga Silska-Gajb,
- jako przedstawiciel Gminy Kozielice Patrycja 艢lusarczyk,
- jako przedstawiciel Gminy Przelewice Krystyna Naw贸j,
- jako przedstawiciel Gminy Bielice Cezary Tumasz.


搂4
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂5
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-03-02 15:16:54
Data ostatniej modyfikacji : 2011-03-02 15:16:54
Liczba wy艣wietle艅 : 1827licznik odwiedzin: 12639900