logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr V/26/11 z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie utworzenia Zasadniczej Szko艂y Zawodowej dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach

Uchwa艂a Nr V/26/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie utworzenia Zasadniczej Szko艂y Zawodowej dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 5a, art. 9 ust.1 pkt. 3) lit. a) i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zmiany: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz.1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz.1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, nr 31, poz. 206. Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz.991) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Z dniem 1 wrze艣nia 2011 r. zak艂ada si臋 aktem za艂o偶ycielskim, stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y, Zasadnicz膮 Szko艂臋 Zawodow膮 dla Doros艂ych. Zasadnicz膮 Szko艂臋 Zawodow膮 dla Doros艂ych w艂膮cza si臋 z dniem powstania w struktur臋 Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach, ul. M艂odych Technik贸w 5. W Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Doros艂ych od 1 wrze艣nia 2011 r. wprowadza si臋 kszta艂cenie w systemie zaocznym w zawodzie ogrodnik.

搂 2.

Zobowi膮zuje si臋 dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach do przygotowanie zmian w statucie plac贸wki do dnia 30 wrze艣nia br.

搂 3.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 4.


Uchwa艂a wchodzi z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKIZa艂膮cznik do Uchwa艂y Nr V/26/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 23 lutego 2011 r.


POWIAT PYRZYCKI


AKT ZA艁O呕YCIELSKI
SZKO艁Y PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675)oraz art. 5 ust. 5a, art. 9 ust.1) pkt. 3) lit. a) i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zmiany: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz.1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz.1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, nr 31, poz. 206. Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz.9Uchwa艂膮 Nr V/26/11
z dnia 23 lutego 2011 r.

RADA POWIATU PYRZYCKIEGO

zak艂ada
z dniem 1 wrze艣nia 2011 r. szko艂臋 publiczn膮 o nazwie:


Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego
im. Tadeusza Ko艣ciuszki
Zasadnicza Szko艂a Zawodowa dla Doros艂ych

w Pyrzycach
ul. M艂odych Technik贸w 5

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu Pyrzyckiego

Wojciech Ku藕mi艅ski


piecz臋膰 okr膮g艂a


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-03-02 15:13:44
Data ostatniej modyfikacji : 2011-03-02 15:13:44
Liczba wy艣wietle艅 : 1834licznik odwiedzin: 12639909