logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr V/22/11 z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie przyj臋cia programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w Powiecie Pyrzyckim na lata 2011-2018

Uchwa艂a Nr V/22/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie przyj臋cia programu rozwoju kultury fizycznej i sportu
w Powiecie Pyrzyckim na lata 2011-2018

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.: Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.: Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w zwi膮zku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 zm. 2010 r. Nr 151 poz. 1014) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.
Przyjmuje si臋 program rozwoju kultury fizycznej i sportu w Powiecie Pyrzyckim na lata 2011-2018 w brzmieniu okre艣lonym w za艂膮czniku do uchwa艂y.

搂 2.
Przy realizacji zada艅 wynikaj膮cych z programu, w艂adze Powiatu Pyrzyckiego, b臋d膮 wsp贸艂pracowa膰 z samorz膮dem Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego, samorz膮dami gmin Powiatu Pyrzyckiego, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Zachodniopomorskim Zrzeszeniem Ludowe Zespo艂y Sportowe, Wojew贸dzkim Szkolnym Zwi膮zkiem Sportowym i innymi organizacjami dzia艂aj膮cymi w kulturze fizycznej.

搂 3.
Do ko艅ca listopada ka偶dego roku, Zarz膮d Powiatu przedstawi Radzie Powiatu Pyrzyckiego sprawozdanie z realizacji programu w danym roku.

搂 4.
Do 15 marca ka偶dego roku Zarz膮d Powiatu sporz膮dzi sprawozdanie finansowe
z wykonania zada艅 uj臋tych w programie w roku poprzednim i przeka偶e go Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu.

搂 5.
Dzia艂ania zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu kultury fizycznej i sportu powinny by膰 dostosowane do mo偶liwo艣ci organizacyjnych i finansowych Powiatu Pyrzyckiego.

搂 6.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 7.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC58 KB POBIERZza艂膮cznik2011-03-02 15:11:08705

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-03-02 15:10:49
Data ostatniej modyfikacji : 2011-03-02 15:10:49
Liczba wy艣wietle艅 : 2105licznik odwiedzin: 12639980