logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr V/19/11 z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na okres kadencji

Uchwa艂a Nr V/19/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na okres kadencji


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.: Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:搂 1.

Przyjmuje si臋 do realizacji g艂贸wne kierunki dzia艂ania Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na okres kadencji, stanowi膮ce za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI

G艁脫WNE KIERUNKI DZIA艁A艃
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO NA OKRES KADENCJI


Zarz膮d realizuje bie偶膮ce zadania powiatu okre艣lone przepisami prawa oraz podejmuje szersze dzia艂ania maj膮ce na celu g艂贸wnie podniesienie jako艣ci 偶ycia spo艂eczno艣ci naszego powiatu. W latach 2011-2014 Zarz膮d stawia sobie za g艂贸wne cele (kolejno艣膰 nie wp艂ywa na ocen臋 wa偶no艣ci celu) mi臋dzy innymi:

1. Prowadzenie dzia艂a艅 maj膮cych na celu umacniania struktury, pozycji i rangi powiatu pyrzyckiego w wojew贸dztwie zachodniopomorskim.
2. Podnoszenie jako艣ci opieki zdrowotnej w powiecie.
3. Podnoszenie standard贸w opieki nad osobami starszymi i niepe艂nosprawnymi.
4. Podnoszenie standard贸w opieki nad dzie膰mi pozbawionymi opieki rodzicielskiej.
5. Prowadzenie dzia艂a艅 maj膮cych na celu aktywizacj臋 lokalnego rynku pracy.
6. Prowadzenie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do poprawy warunk贸w kszta艂cenia, wychowania i opieki w szko艂ach ponadgimnazjalnych oraz innych plac贸wkach o艣wiatowo-wychowawczych.
7. Prowadzenie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do poprawy jako艣ci dr贸g powiatowych oraz poprawy bezpiecze艅stwa na drogach.
8. Prowadzenie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do poprawy stanu 艣rodowiska naturalnego
i gospodarki wodnej w powiecie.
9. Usprawnianie pracy starostwa powiatowego i podnoszenie jako艣ci pracy pracownik贸w.
10. Wspieranie stowarzysze艅 rozwijaj膮cych kultur臋, kultur臋 fizyczn膮 i sport w powiecie pyrzyckim.
11. Podejmowanie dzia艂a艅 zapewniaj膮cych bezpiecze艅stwo publiczne, po偶arowe, sanitarne i sanitarno-weterynaryjne.
12. Prowadzenie dzia艂a艅 maj膮cych na celu pozyskiwanie 艣rodk贸w z funduszy zewn臋trznych.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-03-02 15:08:27
Data ostatniej modyfikacji : 2011-03-02 15:08:27
Liczba wy艣wietle艅 : 1775licznik odwiedzin: 12625213