logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr V/17/11 z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2011

Uchwa艂a Nr V/17/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 23 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2011


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1. Ustala si臋 dochody bud偶etu powiatu na 2011 rok w wysoko艣ci 38.109.776 z艂
z tego:
1. dochody bie偶膮ce 37.809.776 z艂
w tym:
1) dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 32.619.076 z艂
2) dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zleconych
z zakresu administracji rz膮dowej
oraz innych zada艅 zleconych ustawami 5.189.700 z艂
3) dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji
rz膮dowej na podstawie porozumie艅 z organami tej administracji 1.000 z艂
2. dochody maj膮tkowe 300.000 z艂
w tym:
1) dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 300.000 z艂
zgodnie z za艂膮cznikami nr 1, 2, 3.


搂 2. Ustala si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2011 w wysoko艣ci 38.824.809 z艂
z tego:
1. wydatki bie偶膮ce 37.804.809 z艂
w tym:
1) wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 32.614.109 z艂
2) wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zleconych
z zakresu administracji rz膮dowej
oraz innych zada艅 zleconych ustawami 5.189.700 z艂
3) wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji
rz膮dowej na podstawie porozumie艅 z organami tej administracji 1.000 z艂
- zgodnie z za艂膮cznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.
2. wydatki maj膮tkowe 1.020.000 z艂
w tym:
1) wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 1.020.000 z艂
- zgodnie z za艂膮cznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.


搂 3. Ustala si臋 planowany deficyt bud偶etu w kwocie 715.033 z艂 kt贸ry zostanie pokryty przychodami pochodz膮cymi z emisji obligacji.

搂 4. Ustala si臋 przychody bud偶etu powiatu w wysoko艣ci 2.000.000 z艂
i rozchody bud偶etu powiatu w wysoko艣ci 1.284.967 z艂
- zgodnie z za艂膮cznikiem nr 10.


搂 5. W bud偶ecie tworzy si臋 rezerwy w 艂膮cznej wysoko艣ci: 323.342 z艂
1. og贸ln膮 w wysoko艣ci 308.342 z艂
2. celow膮 w wysoko艣ci 15.000 z艂
z przeznaczeniem na:
1) rezerw臋 na zarz膮dzanie kryzysowe w kwocie 15.000 z艂


搂 6. Ustala si臋 limity zobowi膮za艅 z tytu艂u emisji papier贸w warto艣ciowych oraz kredyt贸w
i po偶yczek zaci膮ganych na:
1. sfinansowanie wyst臋puj膮cego w ci膮gu roku przej艣ciowego deficytu bud偶etu do kwoty 800.000 z艂,
2. sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 715.033 z艂,
3. sfinansowanie wcze艣niej zaci膮gni臋tych zobowi膮za艅 z tytu艂u emisji obligacji oraz zaci膮gni臋tych kredyt贸w.


搂 7. Ustala si臋 dotacje dla szk贸艂 niepublicznych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych w wysoko艣ci 1.941.813 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 9.


搂 8. Ustala si臋 dotacje na finansowanie zada艅 w艂asnych przekazanych na podstawie porozumie艅 do realizacji innym jednostkom samorz膮du terytorialnego w kwocie 616.551 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 8.


搂 9. Upowa偶nia si臋 Zarz膮d Powiatu do:
1. zaci膮gania kredyt贸w i po偶yczek oraz emisji papier贸w warto艣ciowych na pokrycie wyst臋puj膮cego w ci膮gu roku przej艣ciowego deficytu bud偶etu do wysoko艣ci 800.000 z艂,
2. dokonywania zmian w planie wydatk贸w na uposa偶enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatk贸w maj膮tkowych z wy艂膮czeniem przeniesie艅 wydatk贸w mi臋dzy dzia艂am klasyfikacji bud偶etowej,
3. przekazania kierownikom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w,
4. udzielania w roku bud偶etowym po偶yczek do kwoty 500.000 z艂,
5. lokowania wolnych 艣rodk贸w bud偶etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni偶 bank prowadz膮cy obs艂ug臋 bud偶etu powiatu,
6. zaci膮gania zobowi膮za艅 w roku bud偶etowym do 艂膮cznej kwoty 500.000 z艂,
7. udzielania pracownikom urz臋du zaliczek na wydatki,
8. przekazanie uprawnie艅 kierownikom jednostek bud偶etowych do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.


搂 10. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 11. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od 1 stycznia 2011 r. i podlega og艂oszeniu:
. w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego,
. na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach,
. poprzez przekazanie do Urz臋d贸w Gmin wchodz膮cych w sk艂ad Powiatu Pyrzyckiego w celu jej umieszczenia na tablicach og艂osze艅 tych urz臋d贸w.PRZEWODNICZ膭CY RADY
WOJCIECH KU殴MI艃SKITypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?292 KB POBIERZza艂膮cznik2011-03-02 15:03:57820
.PDF1970.8 KB POBIERZOpinia RIO2011-03-24 10:06:55809
.DOC5274.2 KB POBIERZUchwa艂y RIO2011-04-01 12:18:18805

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-03-02 15:03:27
Data ostatniej modyfikacji : 2011-03-02 15:03:27
Liczba wy艣wietle艅 : 2612licznik odwiedzin: 12640059