logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
V SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD V SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO NA DZIE艃 23 LUTEGO 2011 ROKU

PORZ膭DEK OBRAD
V SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
NA DZIE艃 23 LUTEGO 2011 ROKU
godz. 14.15 sala konferencyjna Nr 12 (parter) Starostwa Powiatowego
ul. Lipia艅ska 4, Pyrzyce

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z IV sesji Rady Powiatu.
4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.
5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Uchwalenie bud偶etu powiatu na 2011 rok (proj. nr 1).
. Opinia RIO,
. Opinie komisji Rady Powiatu,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

7. Projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2011 - 2037 (proj. Nr 2).
. Opinia RIO,
. Opinia Komisji Bud偶etowej.
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

8. Uchwalenie g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu na okres kadencji (proj. nr 24).
. Opinie komisji Rady Powiatu,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

9. Uchwalenie plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady na 2011 rok (proj. nr 23).
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

10. Przyj臋cie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2011 (proj. nr 22).
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.


11. Przyj臋cie programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w Powiecie Pyrzyckim na lata 2011 - 2018 (proj. nr 30).
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

12. Stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim. Informacje przedk艂adaj膮:
. Komisja Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku,
. Powiatowe Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego,
. Komendant Powiatowy Policji,
. Prokurator Rejonowy,
. Komendant Powiatowy Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej.
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

13. Dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach:
a) Ocena finansowa - bilans za 2010 r.,
b) Stan organizacyjny jednostki,
c) Stan i sytuacja dr贸g powiatowych - ocena realizacji zada艅 i inwestycji drogowych w 2010 roku,
d) Bud偶et i plan inwestycyjny na 2011 rok.
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

14. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w za
2010 r.
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach, (proj. nr 17).
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Rolniczego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach (proj. nr 18).
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

17. Projekt uchwa艂y w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupe艂niaj膮cego dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach (proj. nr 19).
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

18. Projekt uchwa艂y w sprawie utworzenia Zasadniczej Szko艂y Zawodowej dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach (proj. Nr 20).
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

19. Projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie w formie darowizny w艂asno艣ci nieruchomo艣ci (proj. Nr 21).
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

20. Rozpatrzenie skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 20 stycznia 2011 r. (nr 6/11) (proj. nr 29).
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

21. Rozpatrzenie skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej nr 5/11 z dnia 20 stycznia 2011 r. (proj. nr 26).
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

22. Projekt uchwa艂y w sprawie odwo艂ania i powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach (proj. nr 27).
. Opinia Komisji Spo艂ecznej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

23. Projekt uchwa艂y w sprawie odwo艂ania i powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym w Pyrzycach (proj. nr 28).
. Opinia Komisji Spo艂ecznej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

24. Projekt uchwa艂y w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach (proj. nr 25).
. Opinie komisji Rady Powiatu,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

25. Interpelacje i zapytania radnych.
26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
27. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

28. Zamkni臋cie obrad V sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-02-14 11:49:17
Data ostatniej modyfikacji : 2011-02-14 11:53:32
Liczba wy艣wietle艅 : 2383

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  14.02.2011 10:49poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12479186