logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr III/7/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

zmieniaj膮ca plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2010

Uchwa艂a Nr III/7/10
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 29 grudnia 2010 r.


zmieniaj膮ca plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w roku 2010


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (jt Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ; zmiany: z 2002 r: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1306, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, zmiany z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568; zmiany: z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; zmiany z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, zmiany z 2008 r. Dz. U. Nr 180, po. 1111, Nr 223, poz. 1458, zmiany z 2009 r. Dz. U. Nr 92, poz. 753, zmiany z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142, Dz. U. Nr 28, poz. 146, Dz. U. Nr 106, poz. 675), oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jt. z 2010 r. Dz. U. Nr 193, poz. 1287), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Zmienia si臋 plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym na rok 2010, stanowi膮cy za艂膮cznik do uchwa艂y nr XLI/234/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 wrze艣nia 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2010, nadaj膮c mu brzmienie jak w za艂膮czeniu do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Staro艣cie.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC73.5 KB POBIERZza艂膮cznik2011-01-07 15:15:41609

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-01-07 15:13:24
Data ostatniej modyfikacji : 2011-01-07 15:13:24
Liczba wy艣wietle艅 : 1823licznik odwiedzin: 12639995