logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr III/6/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010

Uchwa艂a Nr III/6/10
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010
oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010


Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕niejszymi zmianami), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1. Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2010 o kwot臋 104.300 z艂
z tego:
dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 104.300 z艂
w tym:
Dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 43.000 z艂
rozdz.80120 Licea og贸lnokszta艂c膮ce o kwot臋 2.000 z艂
(Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 1)
搂 0750 Dochody z najmu i dzier偶awy sk艂adnik贸w maj膮tkowych
Skarbu Pa艅stwa, jednostek samorz膮du terytorialnego lub
Innych jednostek zaliczanych do sektora
finans贸w publicznych o kwot臋 2.000 z艂

rozdz.80144 Inne formy kszta艂cenia osobno niewymienione o kwot臋 41.000 z艂
(Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 RCKU)
搂 0830 Wp艂ywy z us艂ug o kwot臋 41.000 z艂

Dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 61.300 z艂
rozdz.85403 Specjalne o艣rodki szkolno - wychowawcze o kwot臋 61.300 z艂
(Specjalny O艣rodek Szkolno - Wychowawczy)
搂 0830 Wp艂ywy z us艂ug o kwot臋 58.300 z艂
搂 0970 Wp艂ywy z r贸偶nych dochod贸w o kwot臋 3.000 z艂

搂 2. Zmniejsza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2010 o kwot臋 41.000 z艂
z tego:
dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 41.000 z艂
w tym:
Dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 41.000 z艂
rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne o kwot臋 41.000 z艂
(Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 RCKU)
搂 0750 Dochody z najmu i dzier偶awy sk艂adnik贸w maj膮tkowych
Skarbu Pa艅stwa, jednostek samorz膮du terytorialnego lub
Innych jednostek zaliczanych do sektora
finans贸w publicznych o kwot臋 41.000 z艂

搂 3. Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2010 o kwot臋 91.700 z艂
z tego:
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 91.700 z艂
w tym:
Dzia艂 754 BEZPIECZE艃STWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPO呕AROWA o kwot臋 5.000 z艂
rozdz.75495 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 5.000 z艂
(Starostwo Powiatowe)
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 5.000 z艂

Dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 27.200 z艂
rozdz.80111 Gimnazja specjalne o kwot臋 8.900 z艂
(Specjalny O艣rodek Szkolno - Wychowawczy)
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 8.900 z艂

rozdz.80120 Licea og贸lnokszta艂c膮ce o kwot臋 2.000 z艂
(Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 1)
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 2.000 z艂

rozdz.80134 Szko艂y zawodowe specjalne o kwot臋 7.300 z艂
(Specjalny O艣rodek Szkolno - Wychowawczy)
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 7.300 z艂

rozdz.80144 Inne formy kszta艂cenia osobno niewymienione o kwot臋 9.000 z艂
(Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 RCKU)
搂 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 5.828 z艂
搂 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 3.172 z艂

Dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPO艁ECZNEJ o kwot臋 5.500 z艂
rozdz.85333 Powiatowe urz臋dy pracy o kwot臋 5.500 z艂
(Powiatowy Urz膮d Pracy)
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 5.500 z艂

Dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 54.000 z艂
rozdz.85403 Specjalne o艣rodki szkolno - wychowawcze o kwot臋 54.000 z艂
(Specjalny O艣rodek Szkolno - Wychowawczy)
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 2.000 z艂
搂 4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 32.000 z艂
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 20.000 z艂.

搂 4. Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2010 o kwot臋 57.370 z艂
z tego:
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 57.370 z艂
w tym:
Dzia艂 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwot臋 5.000 z艂
rozdz.75020 Starostwa powiatowe o kwot臋 5.000 z艂
(Starostwo Powiatowe)
搂 4530 Podatek od towar贸w i us艂ug (VAT) o kwot臋 5.000 z艂

Dzia艂 757 OBS艁UGA D艁UGU PUBLICZNEGO o kwot臋 28.970 z艂
rozdz.75702 Obs艂uga papier贸w warto艣ciowych, kredyt贸w
i po偶yczek jednostek samorz膮du terytorialnego o kwot臋 28.970 z艂
(Starostwo Powiatowe)
搂 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papier贸w
warto艣ciowych, kredyt贸w i po偶yczek oraz innych instrument贸w
finansowych zwi膮zanych z obs艂ug膮 d艂ugu krajowego o kwot臋 28.970 z艂

Dzia艂 852 POMOC SPO艁ECZNA o kwot臋 5.500 z艂
rozdz.85204 Rodziny zast臋pcze o kwot臋 5.500 z艂
(Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie)
搂 3110 艢wiadczenia spo艂eczne o kwot臋 5.500 z艂

Dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 17.900 z艂
rozdz.85403 Specjalne o艣rodki szkolno - wychowawcze o kwot臋 8.900 z艂
(Specjalny O艣rodek Szkolno - Wychowawczy)
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 8.900 z艂

rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne o kwot臋 9.000 z艂
(Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 RCKU)
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 3.000 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 1.000 z艂
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 5.000 z艂

搂 5. Zwi臋ksza si臋 rozchody w 搂 992 Sp艂aty otrzymanych krajowych po偶yczek i kredyt贸w o kwot臋 28.970 z艂.

搂 6. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 7. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-01-07 15:12:13
Data ostatniej modyfikacji : 2011-01-07 15:12:13
Liczba wy艣wietle艅 : 1944licznik odwiedzin: 12639934