logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 47/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 47/2010
z dnia 16 grudnia 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Wicestarosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projektu pt. "Piramida kompetencji" wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, Priorytet VI, Dzia艂anie 6.1 Poprawa dost臋pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywno艣ci zawodowej
w regionach, Poddzia艂anie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojew贸dzkich urz臋d贸w pracy w realizacji zada艅 na rzecz aktywizacji zawodowej os贸b bezrobotnych
w regionie, Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013. Powiatowy Urz膮d Pracy przyst臋puje do realizacji projektu w partnerstwie z Wojew贸dzkim Urz臋dem Pracy w Szczecinie. W ramach udzielonego pe艂nomocnictwa dyrektor PUP zawrze porozumienie o wsp贸艂pracy i podpisze wniosek o dofinansowanie projektu oraz b臋dzie podejmowa膰 wszelkie decyzje zwi膮zane z realizacj膮 projektu. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za..
Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-01-03 15:33:00
Data ostatniej modyfikacji : 2011-01-03 15:33:00
Liczba wy艣wietle艅 : 1705licznik odwiedzin: 12475084