logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 45/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 45/2010
z dnia 7 grudnia 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010. Zmiana jest wynikiem decyzji wojewody o zwi臋kszeniu dotacji dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej o kwot臋 691 z艂 oraz zwi臋kszenia 艣rodk贸w, w wysoko艣ci 11 tys. z艂, na zasi艂ki dla rodzin zast臋pczych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przeniesienia wydatk贸w
w ramach dzia艂u 852 - Pomoc spo艂eczna. W celu zabezpieczenia 艣rodk贸w na zwi臋kszone wydatki zwi膮zane z wyp艂at膮 zasi艂k贸w dla rodzin zast臋pczych, dokonuje si臋 przesuni臋cia 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami 85201 i 85204. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie roz艂o偶enia na raty sp艂aty nale偶no艣ci oraz umorzenia odsetek od nieterminowej sp艂aty nale偶no艣ci. Uchwa艂a dotyczy艂a sp艂aty nale偶no艣ci Aleksandra Kuraszewskiego, zamieszka艂ego w Tetyniu, za wod臋 zimn膮 i energi臋 elektryczn膮
w kwocie 1 236,21 z艂. Zarz膮d na wcze艣niejszym posiedzeniu wyrazi艂 zgod臋 i teraz podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w jednostek o艣wiatowych. Proponuje si臋 utrzymanie wysoko艣ci dodatk贸w na dotychczasowym poziomie. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋
i zatwierdzi艂 wysoko艣膰 dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach 45 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach 50 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach 45 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach 35 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach 35 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na og艂oszenie przetargu na utrzymanie czysto艣ci ulic na terenie miasta Pyrzyce i Lipiany. Z wykonawcami zostan膮 zawarte umowy na okres do dnia 31 grudnia 2011 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na og艂oszenie przetargu oraz na powtarzanie post臋powa艅, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych, do ostatecznego rozstrzygni臋cia, bez konieczno艣ci ponownego wyst臋powania o zgod臋 Zarz膮du. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 odpowied藕 na zalecenia pokontrolne, po kontroli przeprowadzonej w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych. Z przedstawionej informacji wynika, 偶e stwierdzone nieprawid艂owo艣ci i uchybienia, kt贸re mo偶na by艂o na bie偶膮co usun膮膰, zosta艂y wyeliminowane, a pozosta艂e nieprawid艂owo艣ci b臋d膮 systematycznie likwidowane.
Nast臋pnie Starosta poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e w dniu 30 listopada 2010 r. na jego r臋ce wp艂yn臋艂a rezygnacja Dariusza Jagie艂艂o z pe艂nienia funkcji cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego. Rezygnacja jest podyktowana faktem wyboru Dariusza Jagie艂艂o na radnego Rady Miejskiej w Pyrzycach. Art. 31c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym m贸wi, 偶e rada w ci膮gu 1 miesi膮ca powinna podj膮膰 uchwa艂臋 o przyj臋ciu rezygnacji. Je偶eli jednak rada nie podejmie takiej uchwa艂y, to rezygnacja jest przyj臋ta z up艂ywem ostatniego dnia miesi膮ca, w kt贸ry powinna by膰 podj臋ta uchwa艂a. W tym przypadku b臋dzie to dzie艅 31 grudnia 2010 r. Do tego czasu Dariusz Jagie艂艂o ma prawo czynnie uczestniczy膰 w posiedzeniach Zarz膮du.
Kolejna informacja dotyczy艂a wyjazdu grupy uczni贸w i Starosty do Brukseli, na zaproszenie europarlamentarzysty S艂awomira Nitrasa. Celem trzydniowej wycieczki jest poznanie Parlamentu Europejskiego.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-01-03 15:31:57
Data ostatniej modyfikacji : 2011-01-03 15:31:57
Liczba wy艣wietle艅 : 1683licznik odwiedzin: 12475011