logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr II/5/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady

Uchwa艂a Nr II/5/10
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady

Na podstawie art. 17, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z p贸藕. zm.: z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r.: Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r.: Nr 92, poz. 753, z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

1. Powo艂uje si臋 Komisj臋 O艣wiaty, Kultury i Sportu o zakresie dzia艂ania: edukacja, kultura, sport, turystyka, ochrona zabytk贸w, w nast臋puj膮cym sk艂adzie:
1) Brzezi艅ski Pawe艂 艁ukasz,
2) Cichacka El偶bieta Teresa,
3) Darczuk Walenty,
4) Drewniak Anna,
5) Kimbar August Adam,
6) 呕wiere艂艂o Miros艂awa Joanna.

2. Powo艂uje si臋 Komisj臋 艢rodowiska o zakresie dzia艂ania: ochrona 艣rodowiska, rolnictwo, rozw贸j wsi, le艣nictwo, gospodarka wodna, rybactwo 艣r贸dl膮dowe, geodezja, kartografia i kataster, w nast臋puj膮cym sk艂adzie:
1) Budynek Janusz Zenon,
2) Chmielewski Jan Marek,
3) Jaworski Jan Dominik.

3. Powo艂uje si臋 Komisj臋 Spraw Spo艂ecznych o zakresie dzia艂ania: ochrona zdrowia, pomoc spo艂eczna, wspieranie os贸b niepe艂nosprawnych, polityka prorodzinna, przeciwdzia艂anie bezrobociu, bezpiecze艅stwo obywateli, ochrona praw konsument贸w, w nast臋puj膮cym sk艂adzie:
1) Betyna Robert,
2) Brzezi艅ski Pawe艂 艁ukasz,
3) Budynek Janusz Zenon,
4) Chmielewski Jan Marek,
5) Darczuk Walenty,
6) Drewniak Anna El偶bieta,
7) Ku藕mi艅ski Wojciech Andrzej,
8) Rybkowski Piotr,
9) Stankiewicz Jaros艂aw,
10) St臋pie艅 Stanis艂aw,
11) To艂oczko Wiktor,
12) Wudarczyk Stanis艂aw Leszek,
13) 呕wiere艂艂o Miros艂awa Joanna.

4. Powo艂uje si臋 Komisj臋 Bud偶etow膮 o zakresie dzia艂ania: bud偶et, infrastruktura, inwestycje publiczne, architektura i budownictwo, gospodarka nieruchomo艣ciami, rozw贸j gospodarczy, promocja, w nast臋puj膮cym sk艂adzie:
1) Betyna Robert,
2) Jaworski Jan Dominik,
3) Mularczyk Mieczys艂aw,
4) Stankiewicz Jaros艂aw,
5) To艂oczko Wiktor,
6) Wudarczyk Stanis艂aw Leszek.

搂 2.


Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-12-14 10:32:42
Data ostatniej modyfikacji : 2010-12-14 10:32:42
Liczba wy艣wietle艅 : 1875licznik odwiedzin: 12626061