logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr II/4/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie powo艂ania komisji do rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej i Starosty Pyrzyckiego

Uchwa艂a Nr II/4/10
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie powo艂ania komisji do rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej i Starosty Pyrzyckiego

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z p贸藕. zm.: z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r.: Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r.: Nr 92, poz. 753, z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Powo艂uje si臋 Komisj臋 dora藕n膮 w celu rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej i Starosty Pyrzyckiego, w nast臋puj膮cym sk艂adzie:
1. Betyna Robert,
2. Kimbar August,
3. Mularczyk Mieczys艂aw.
搂 2.

Komisja zako艅czy swoj膮 dzia艂alno艣膰 po przedstawieniu projektu uchwa艂y Radzie Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-12-14 10:31:45
Data ostatniej modyfikacji : 2010-12-14 10:31:45
Liczba wy艣wietle艅 : 2039licznik odwiedzin: 12639997