logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR II/3/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego

UCHWA艁A NR II/3/10
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego

Na podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z p贸藕. zm.: z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r.: Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r.: Nr 92, poz. 753, z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

W Statucie Powiatu Pyrzyckiego stanowi膮cym za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr III/12/98 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie nadania Statutu Powiatu Pyrzyckiego zmienionego Uchwa艂膮 Nr XXVI/147/01 z dnia z dnia 27 czerwca 2001 r., Uchwa艂膮 Nr XXIX/166/01 z dnia 31 pa藕dziernika 2001 r., Uchwa艂膮 Nr V/32/03 z dnia 12 marca 2003 r. oraz Uchwa艂膮 Nr XXXVIII/208/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5, poz. 36 z 1999 r., zm.: z 2001 r.: Nr 36, poz. 438, Nr 50, poz. 1350, z 2003r.: Nr 38, poz. 590, z 2010 r.: Nr 57, poz. 1141) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:

1. 搂 52 ust. 2 otrzymuje nast臋puj膮ce brzmienie: "W sk艂ad zarz膮du powiatu wchodz膮 3 osoby: starosta jako przewodnicz膮cy, wicestarosta i cz艂onek zarz膮du."
2. 搂 52 ust. 5 otrzymuje nast臋puj膮ce brzmienie: " Z cz艂onkami zarz膮du nawi膮zuje si臋 stosunek pracy na podstawie wyboru."
3. W 搂 55 ust. 6 po wyrazie "wicestarost臋" wykre艣la si臋 przecinek a wyrazy "poszczeg贸lnych cz艂onk贸w" zast臋puje si臋 wyrazem "cz艂onka".

搂 2.


Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKIAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-12-14 10:30:38
Data ostatniej modyfikacji : 2010-12-14 10:30:38
Liczba wy艣wietle艅 : 1876licznik odwiedzin: 12625695