logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 38/2010 z dnia 3 listopada 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 38/2010
z dnia 3 listopada 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach. 艢rodki b臋d膮 przeznaczone na finansowanie rodzin zast臋pczych. Ze wzgl臋du na zmienno艣膰 liczby rodzin zast臋pczych w ci膮gu roku, nie jest mo偶liwe precyzyjne zaplanowanie wydatk贸w na ten cel. Obecnie, za艂o偶ony plan zosta艂 ju偶 wykonany i do ko艅ca roku zabraknie 90 tys. z艂.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e nie zosta艂y jeszcze wykorzystane dotacje przekazywane z innych powiat贸w, na wychowank贸w pochodz膮cych z tych powiat贸w, a znajduj膮cych si臋 w naszych plac贸wkach. Jest mo偶liwe przesuni臋cie tych 艣rodk贸w na finansowanie rodzin zast臋pczych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
o wyra偶enie zgody na ustanowienie pe艂nomocnika dyrektora na czas jego nieobecno艣ci. Dyrektor planuje urlop i na czas urlopu ustanowi pe艂nomocnika. Na podstawie kontraktu o zarz膮dzanie taka decyzja musi zosta膰 zatwierdzona przez Zarz膮d. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmian臋 terminu przeniesienia w艂asno艣ci nieruchomo艣ci, kt贸ra zosta艂a sprzedana w formie przetargu. Danuta Kostkiewicz naby艂a prawo zakupu nieruchomo艣ci i zosta艂a poinformowana
o konieczno艣ci uiszczenia nale偶no艣ci przed podpisaniem aktu notarialnego. Termin podpisania aktu ustalono na dzie艅 4 listopada 2010 r. Nie wp艂acenie nale偶no艣ci
w wyznaczonym terminie skutkuje zerwaniem umowy i utrat膮 wadium. Na sprzeda偶 tej nieruchomo艣ci nale偶a艂oby og艂osi膰 kolejny przetarg. Danuta Kostkiewicz wyst膮pi艂a z wnioskiem o zmian臋 terminu na dzie艅 3 grudnia 2010 r. Bior膮c pod uwag臋 wp艂acone wadium, kt贸re stanowi rodzaj zabezpieczenia, Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zmian臋 terminu przeniesienia w艂asno艣ci na dzie艅 3 grudnia 2010 r. w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Dariusz Jagie艂艂o nie uczestniczy艂 w g艂osowaniu, gdy偶 musia艂 uda膰 si臋 na posiedzenie komisji egzaminacyjnej.

Ad. 5.

Starosta poprosi艂 Zenona Mirowskiego dyrektora Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa o przedstawienie sytuacji zwi膮zanej z powstaniem rozlewiska w Mielnie. Dyrektor Mirowski poinformowa艂 o przeprowadzonej wizji lokalnej w towarzystwie Tadeusza Dzioby kierownika Pyrzyckiego oddzia艂u Zachodniopomorskiego Zarz膮du Melioracji i Urz膮dze艅 Wodnych. Stwierdzono, 偶e ruroci膮g odprowadzaj膮cy wod臋 jest dro偶ny i woda z rozlewiska odp艂ywa. Przyczyna zalewania tych teren贸w zwi膮zana jest najprawdopodobniej z przebudow膮 systemu melioracyjnego w czasie budowy trasy S 3. Obecnie nie jest jeszcze wykonana dokumentacja powykonawcza tego systemu i nie ma mo偶liwo艣ci okre艣lenia bezpo艣redniej przyczyny powstawania rozlewiska. W najbli偶szych dniach z udzia艂em przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dr贸g i Autostrad zostanie przeprowadzona ocena stanu urz膮dze艅 melioracyjnych na ich terenie i podj臋cie decyzji
o ewentualnym wykonaniu oczyszczenia odcink贸w row贸w. Powa偶niejsze prace b臋d膮 mog艂y by膰 wykonane najwcze艣niej wiosn膮, po osuszeniu terenu.
Starosta poinformowa艂 o zarz膮dzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego, na mocy kt贸rego Powiat Pyrzycki otrzyma艂 darowizn臋 nieruchomo艣ci z przeznaczeniem na siedzib臋 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Nieruchomo艣膰 stanowi dzia艂ka przy
ul. G艂owackiego, zabudowana budynkiem, pocz膮tkowo zaplanowanym do wykorzystania przez stra偶 po偶arn膮.
Starosta zaprosi艂 cz艂onk贸w Zarz膮du na dzisiejsze uroczyste otwarcie Punktu Obs艂ugi Ubezpieczonych.
Kolejne zaproszenie dotyczy艂o Balu Charytatywnego organizowanego przez O艣rodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Nowielinie w dniu 6 listopada.
W dniu 10 listopada w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym odb臋dzie si臋 uroczysta akademia z okazji 艣wi臋ta narodowego po艂膮czona
z wr臋czeniem statuetek "Ludzie Ziemi Pyrzyckiej". Starosta zaprosi艂 cz艂onk贸w Zarz膮du na t臋 akademi臋.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-12-03 09:40:39
Data ostatniej modyfikacji : 2010-12-03 09:40:39
Liczba wy艣wietle艅 : 1843licznik odwiedzin: 12475455