logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 37/2010 z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 37/2010
z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010. Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 wprowadza si臋 do bud偶etu przyznane powiatowi dotacje na dzia艂alno艣膰 Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Komisji Wyborczej oraz komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli. Zmniejszeniu uleg艂a dotacja na przebudow臋 ul. Jana Paw艂a II w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU
o zmian臋 w planie wydatk贸w bud偶etowych na rok 2010. Zmiany polegaj膮 na wewn臋trznym przesuni臋ciu niewykorzystanych 艣rodk贸w, mi臋dzy innymi
z wynagrodze艅 osobowych, do paragraf贸w, w kt贸rych wyst臋puj膮 braki. R贸wnocze艣nie wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie bud偶etu o 28 tys. z艂. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu zauwa偶y艂, 偶e przesuni臋cia pomi臋dzy dzia艂ami nale偶膮 do kompetencji rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wnioskowane przesuni臋cia
i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y Zarz膮du oraz autopoprawki do projektu uchwa艂y, kt贸ry ju偶 zosta艂 z艂o偶ony do Biura Rady Powiatu. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na zwi臋kszenie bud偶etu o 28 tys. z艂 ze wzgl臋du na brak 艣rodk贸w na ten cel oraz mo偶liwo艣膰 zaj臋cia si臋 tym tematem w p贸藕niejszym terminie. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU
o zaopiniowanie zmiany terminu zako艅czenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego Warsztaty Szkolne. Zako艅czenie likwidacji wyznaczono do dnia 31 grudnia 2010 r. Jednak ze wzgl臋du na potrzeb臋 przygotowania stacji diagnostycznej do przej臋cia przez szko艂臋 jeszcze przed zako艅czeniem roku, proponuje si臋 zmian臋 tego terminu na dzie艅 30 listopada 2010 r. Zarz膮d pozytywnie zaopiniowa艂 zmian臋 terminu zako艅czenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.


Ad. 4.

Starosta poprosi艂 Marka Mariusza Przybylskiego Pe艂nomocnika Starosty ds. Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej o ocen臋 sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za III kwarta艂 2010 r. W opinii Pe艂nomocnika sytuacja finansowa Szpitala, w omawianym okresie, uleg艂a pogorszeniu. Strata w III kwartale by艂a wy偶sza od planowanej o ponad 60 tys. z艂. Zak艂ad Opieku艅czo-Leczniczy odnotowa艂 natomiast dodatni wynik finansowy.
Ryszard Grzesiak dyrektor Szpitala wyja艣ni艂, 偶e takie odst臋pstwo od planu jest wynikiem niewykonania zakontraktowanych us艂ug i braku wp艂yw贸w z NFZ. Sytuacja ta jest przej艣ciowa, gdy偶 nie ma 偶adnych zagro偶e艅, aby do ko艅ca roku wykona膰 zakontraktowane us艂ugi. Sytuacja finansowa jednostki jest stabilna,
a potwierdzeniem tego jest wypracowanie dochod贸w i mo偶liwo艣膰 przyznania pracownikom Szpitala premii, kt贸rych warto艣膰 wynios艂a ok. 200 tys. z艂.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie wynagrodzenia dodatkowego za III kwarta艂 2010 r. dla dyrektora Szpitala Powiatowego i dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pyrzycach. Zmiana dotyczy nazwy stanowiska - zamiast kierownik wprowadza si臋 nazw臋 dyrektor. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych
o przekazanie w trwa艂y zarz膮d dzia艂ek ewidencyjnych zaj臋tych pod drogi powiatowe. Wniosek jest elementem regulacji stanu prawnego nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 powiatu. Zarz膮d Dr贸g Powiatowych uzyska pe艂ne prawo do korzystania
z nieruchomo艣ci i dysponowania nieruchomo艣ciami na cele budowlane. Do wniosku zosta艂o za艂膮czonych sze艣膰 decyzji oddzielnie dla ka偶dej drogi powiatowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i podj膮艂 przed艂o偶one decyzje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-11-02 13:47:58
Data ostatniej modyfikacji : 2010-11-02 13:47:58
Liczba wy艣wietle艅 : 1866licznik odwiedzin: 12463702