logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 36/2010 z dnia 18 pa藕dziernika 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 36/2010
z dnia 18 pa藕dziernika 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 dokonuje si臋 zmian, na kt贸re Zarz膮d wcze艣niej wyrazi艂 zgod臋. Jest to zwi臋kszenie planu dochod贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 i Domu Pomocy Spo艂ecznej oraz przesuni臋cie 艣rodk贸w na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zaj臋ciowej oraz Zespo艂u ds. Orzekania
o Niepe艂nosprawno艣ci. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Uchwa艂膮 Nr XXXVII/206/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 24 marca 2010 r. zosta艂y podzielone 艣rodki na realizacj臋 zada艅. Po ostatecznej analizie przyznanych i wyp艂aconych dofinansowa艅, bior膮c pod uwag臋 z艂o偶one wnioski o refundacj臋 wnosi si臋 o zwi臋kszenie kwoty dofinansowania zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze oraz dofinansowania turnus贸w rehabilitacyjnych o kwot臋 niewykorzystan膮 na zadaniach rehabilitacji zawodowej oraz likwidacji barier. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek Zarz膮du Dr贸g Powiatowych o sfinansowanie zakupu maszyn ze 艣rodk贸w funduszu ochrony 艣rodowiska. Wcze艣niej rozpatrywany wniosek dotyczy艂 zakupu kosiarki bijakowej do trawy oraz urz膮dzenia wysokoci艣nieniowego do oczyszczania przepust贸w. Po konsultacjach z dyrektorem Wydzia艂y Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa, Andrzej Drabczyk p.o. dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych wycofa艂 wniosek o zakup urz膮dzenia wysokoci艣nieniowego. Zadania, do kt贸rych mia艂o s艂u偶y膰 to urz膮dzenie, b臋d膮 realizowane poprzez zlecenie ich podmiotom zewn臋trznym. 艢rodki na finansowanie tych zlece艅 b臋d膮 pochodzi艂y z funduszy przeznaczonych na ochron臋 艣rodowiska. Zakres zada艅 i wysoko艣膰 potrzebnych 艣rodk贸w zostanie okre艣lony po przeprowadzeniu przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych, inwentaryzacji przepust贸w
i studzienek wymagaj膮cych oczyszczenia. W cz臋艣ci dotycz膮cej zakupu kosiarki bijakowej do trawy wniosek zosta艂 podtrzymany. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zakup kosiarki i finansowanie zlecanych zada艅, z funduszy przeznaczonych na ochron臋 艣rodowiska, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o udzielenie wsparcia finansowego Powiatowi Zgorzeleckiemu. W zwi膮zku z kl臋sk膮 powodzi, kt贸ra dotkn臋艂a Powiat Zgorzelecki
w sierpniu br., Przewodnicz膮cy Zarz膮du zwraca si臋 pro艣b膮 o wsparcie finansowe. Powiat Pyrzycki udzieli艂 ju偶 w tym roku wsparcia finansowego Powiatowi Boche艅skiemu, r贸wnie偶 dotkni臋temu powodzi膮. Skutki powodzi s膮 odczuwalne przez ca艂y kraj. Znaczne 艣rodki zamiast trafi膰 do samorz膮d贸w zosta艂y przeznaczone na pomoc powodzianom. Skutki takich decyzji dotykaj膮 r贸wnie偶 Powiat Pyrzycki. Dlatego Zarz膮d uzna艂, 偶e Powiatu Pyrzyckiego nie sta膰 ju偶 na dalsze wspieranie innych samorz膮d贸w. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na wsparcie finansowe Powiatu Zgorzeleckiego w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2011. W dniu 15 pa藕dziernika 2010 zako艅czy艂y si臋 konsultacje projektu Programu wsp贸艂pracy. W ustalonym terminie 偶adna organizacja nie wnios艂a uwag, co do tre艣ci Programu. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o stanowisku Konwentu Starost贸w w sprawie powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Zaniepokojenie starost贸w budz膮 informacje o planowanym ograniczeniu liczby stacji sanitarno-epidemiologicznych
w wojew贸dztwie oraz zmiany w ich finansowaniu. 艢rodki uzyskane przez stacje,
w ramach 艣wiadczonych us艂ug, nie b臋d膮 ju偶 trafia艂y do ich bud偶et贸w.
Kolejna informacja dotyczy艂a nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. Planowane jest ujednolicenie standard贸w us艂ug wykonywanych przez powiatowe urz臋dy pracy.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-11-02 13:47:27
Data ostatniej modyfikacji : 2010-11-02 13:47:27
Liczba wy艣wietle艅 : 1791licznik odwiedzin: 12476567