logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 34/2010 z dnia 5 pa藕dziernika 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 34/2010
z dnia 5 pa藕dziernika 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie wydatk贸w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu wydatk贸w
o kwot臋 5 570 z艂. Plan wydatk贸w w niekt贸rych paragrafach zosta艂 ju偶 wykonany, g艂贸wnie na skutek wzrostu koszt贸w dzia艂alno艣ci. Do ko艅ca roku jednostka nie b臋dzie mia艂a 艣rodk贸w na zakup energii i us艂ug. Na wypadek takiej sytuacji zosta艂a utworzona rezerwa i istnieje mo偶liwo艣膰 przesuni臋cia 艣rodk贸w w celu realizacji tego wniosku. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przesuni臋cie 艣rodk贸w i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie dodatkowych 艣rodk贸w na doko艅czenie napraw i remont贸w w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Jednostka wykorzysta艂a ju偶 艣rodki przyznane przez Zarz膮d w lipcu tego roku na wykonanie prac wynikaj膮cych z zalece艅 inspekcji sanitarnej. Awaria instalacji wodnej oraz konieczno艣膰 naprawy dachu wi膮偶e si臋 z dodatkowymi kosztami w wysoko艣ci 5 000 z艂. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, zaproponowa艂 w celu realizacji tego wniosku, przesuni臋cie 艣rodk贸w z rezerwy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przesuni臋cie 艣rodk贸w i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 zatwierdzenia wysoko艣ci nagr贸d Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Starosta, w porozumieniu z dyrektorem Andrzejem Jakie艂膮, zaproponowa艂 nast臋puj膮ce nagrody: dla dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1, dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego i dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - po 1 300 z艂, dla dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego - 1 400 z艂, dla dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU - 1 500 z艂 oraz dla siedmiu nauczycieli wskazanych przez dyrektor贸w po 1 200 z艂. Zarz膮d zatwierdzi艂 taki podzia艂 艣rodk贸w przeznaczonych na nagrody
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwrot niewykorzystanej dotacji. Dotacja
w wysoko艣ci 7 500 z艂, zosta艂a przyznana Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie na realizacj臋 programu korekcyjno-edukacyjnego dla os贸b stosuj膮cych przemoc
w rodzinie. W zwi膮zku z brakiem zainteresowania ewentualnych odbiorc贸w uczestnictwem w programie wnioskuje si臋 o zwrot niewykorzystanej dotacji. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwrot dotacji w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o wsparcie inwestycji rozbudowy Szpitala Dzieci臋cego w Szczecinie - Zdrojach. Samorz膮d Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego podj膮艂 decyzj臋 o realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa Szpitala Dzieci臋cego SPSZOZ Zdroje - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobiet膮 i Dzieckiem". Warto艣膰 projektu wynosi blisko 70 milion贸w z艂. Po艂ow臋 tej kwoty gwarantuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Pozosta艂膮 cz臋艣膰 musi wygospodarowa膰 samorz膮d. Dlatego Marsza艂ek Wojew贸dztwa zwraca si臋
z pro艣b膮 o wsparcie tej inwestycji. Gmina Miasto Szczecin ju偶 zadeklarowa艂a kwot臋
8 milion贸w z艂.
Starosta zauwa偶y艂, 偶e Powiat Pyrzycki nie jest w stanie uczestniczy膰
w inwestycji, kt贸rej koszty liczy si臋 w dziesi膮tkach milion贸w. W obecnej sytuacji bud偶et powiatu wystarcza jedynie na pokrycie koszt贸w bie偶膮cej dzia艂alno艣ci. Cz艂onkowie Zarz膮du zgodzili si臋 z tym, 偶e nie sta膰 Powiatu Pyrzyckiego na deklarowanie pomocy finansowej, w tak kosztownej inwestycji. Pomimo zrozumienia potrzeby i docenienia inicjatywy utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobiet膮 i Dzieckiem, Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na jej wsparcie finansowe. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 decyzj臋 o wygaszeniu trwa艂ego zarz膮du, ustanowionego na rzecz Starostwa Powiatowego, nad nieruchomo艣ci膮 oznaczon膮, jako dzia艂ka nr 420/13. Projekt tej decyzji zosta艂 zaakceptowany na poprzednim posiedzeniu. Decyzja zosta艂a podpisana, po g艂osowaniu: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o ustanowienie trwa艂ego zarz膮du na rzecz Domu Dziecka w Czernicach, nad nieruchomo艣ci膮 oznaczon膮, jako dzia艂ka nr 4/7, znajduj膮c膮 si臋 przy ul. M艂odych Technik贸w 7 w Pyrzycach. Obecnie, w cz臋艣ci budynku, znajduj膮 si臋 mieszkania chronione, a trwa艂y zarz膮d sprawuje Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Dyrektorzy obu jednostek ustalili, ze przeniesienie trwa艂ego zarz膮du nast膮pi z dniem 1 stycznia 2011 r. Pozosta艂a cze艣膰 budynku zostanie przeznaczona na pomieszczenia administracyjno-biurowe dom贸w dziecka, kt贸re b臋d膮 wybudowane w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przeniesienie trwa艂ego zarz膮du z dniem
1 stycznia 2011 r., w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przyst膮pienie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU do partnerskiego projektu pn. "Poprawa warunk贸w edukacji - dzia艂ania informacyjno-szkoleniowe przyczyniaj膮ce si臋 do rozwoju wiedzy w zakresie edukacji na studiach wy偶szych" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Priorytet IX Rozw贸j wykszta艂cenia i kompetencji w regionach, Dzia艂anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Dyrektor Andrzej Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e projekt realizuje Zachodniopomorski Uniwersytet technologiczny. Udzia艂 szko艂y jest bezp艂atny i b臋dzie polega艂 na uczestnictwie uczni贸w w czterech wyjazdach, maj膮cych na celu poznanie uczelni
i warunk贸w nauki. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyst膮pienie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU do tego projektu w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pny wniosek dotyczy艂 udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU do realizacji partnerskiego projektu pn. "Poprawa warunk贸w edukacji - dzia艂ania informacyjno-szkoleniowe przyczyniaj膮ce si臋 do rozwoju wiedzy
w zakresie edukacji na studiach wy偶szych" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Priorytet IX Rozw贸j wykszta艂cenia i kompetencji w regionach, Dzia艂anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na udzielenie dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU pe艂nomocnictwa do prowadzenia zada艅, podpisywania dokument贸w oraz sk艂adania o艣wiadcze艅 woli zwi膮zanych z realizacj膮 tego projektu. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wynikach kontroli wewn臋trznej w zakresie realizacji wykonania bud偶etu za I p贸艂rocze 2010 r. Komisja Rewizyjna nie stwierdzi艂a nieprawid艂owo艣ci. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 6.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o planowanym spotkaniu dyrektor贸w szpitali
i starost贸w z dziesi臋ciu powiat贸w wojew贸dztwa zachodniopomorskiego. Spotkanie odb臋dzie si臋 7 pa藕dziernika w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, a jego tematem b臋dzie sytuacja szpitali powiatowych.
Nast臋pna informacja dotyczy艂a planowanego spotkania w sprawie wyja艣nienia przyczyn i rozwi膮zania problemu zalewania drogi i nieruchomo艣ci w miejscowo艣ci Mielno.
Dariusz Jagie艂艂o podda艂 pod rozwag臋 mo偶liwo艣膰 przeprowadzenia regulacji p艂ac dla najni偶ej zarabiaj膮cych pracownik贸w Starostwa. W przysz艂ym rok ma nast膮pi膰 zamro偶enie p艂ac w sferze bud偶etowej i ci pracownicy zostan膮 pozbawieni mo偶liwo艣ci wzrostu zarobk贸w.
Starosta wyja艣ni艂, 偶e regulacja p艂ac w starostwie zosta艂a niedawno przeprowadzona i obecnie nie ma ani mo偶liwo艣ci, ani potrzeby zajmowania si臋 tym tematem. Tym bardziej, 偶e pracownicy samorz膮dowi, w odr贸偶nieniu od pracownik贸w administracji rz膮dowej b臋d膮 mieli mo偶liwo艣ci uzyskania podwy偶ki p艂ac.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-11-02 13:46:23
Data ostatniej modyfikacji : 2010-11-02 13:46:23
Liczba wy艣wietle艅 : 1777licznik odwiedzin: 12483040