logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 31/2010 z dnia 21 wrze艣nia 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 31/2010
z dnia 21 wrze艣nia 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum Starosta przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie dochod贸w i wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. Jednostka uzyska艂a wy偶sze, od planowanych, dochody z najmu
i dzier偶awy. Wnioskowana zmiana mo偶e zosta膰 wprowadzona uchwa艂膮 rady powiatu. Ze wzgl臋du na termin z艂o偶enia wniosku, nie mo偶e on zosta膰 uwzgl臋dniony w porz膮dku najbli偶szej sesji rady. Realizacja tego wniosku nast膮pi, na kolejnej sesji rady, w pa藕dzierniku. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przygotowanie stosownej uchwa艂y rady powiatu i zobowi膮za艂 do tego Skarbnika. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie opinii o terminie rozpocz臋cia
i zako艅czenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego Warsztaty Szkolne przy Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 ustali艂 termin rozpocz臋cia likwidacji na dzie艅 1 pa藕dziernika 2010 r., a zako艅czenie nast膮pi do dnia 31 grudnia 2010 r. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e likwidacja dotyczy tylko gospodarstwa pomocniczego. Warsztaty szkolne b臋d膮 nadal funkcjonowa艂y, tylko w ramach organizacyjnych szko艂y. Nie ustalono jeszcze, co stanie si臋 ze stacj膮 diagnostyczn膮. Aktualne przepisy nie pozwalaj膮 na prowadzenie stacji przez szko艂y. Przygotowywana jest zmiana w przepisach, dopuszczaj膮ca prowadzenie stacji przez szko艂y o kierunkach samochodowych. Jednak nowelizacja przepis贸w musi nast膮pi膰 przed ko艅cem roku, aby mo偶na by艂o z niej skorzysta膰.

Ad. 3
Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci oznaczonej, jako dzia艂ka nr 420/13. By艂a to druga z nieruchomo艣ci po by艂ej siedzibie Inspektoratu Weterynaryjnego. W przetargu z dnia 14 wrze艣nia 2010 r. sprzedano j膮 za kwot臋 103 000 z艂. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci oznaczonych, jako dzia艂ki nr 15/10 i 15/13. Przetarg, kt贸ry odby艂 si臋 w dniu 14 wrze艣nia 2010 r. zako艅czy艂 si臋 wynikiem negatywnym. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci oznaczonej, jako dzia艂ki nr 123-128. Z otrzymanej od wojewody nieruchomo艣ci zosta艂a wydzielona dzia艂ka pod budow臋 dom贸w dziecka. Pozosta艂膮 cz臋艣膰 stanowi膮 dzia艂ki nr 123-128, kt贸re nie s膮 zagospodarowane. S膮 to tereny uprawne
o powierzchni 2,762 ha i mo偶na je wydzier偶awi膰, aby nie le偶a艂y od艂ogiem. Uzyskane dochody b臋d膮 przeznaczone na pokrycie op艂at z tytu艂u podatku od nieruchomo艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wydzier偶awienie tych teren贸w na okres 3 lat. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wygaszenie trwa艂ego zarz膮du, ustanowionego na rzecz Starostwa Powiatowego, nad nieruchomo艣ci膮 oznaczon膮, jako dzia艂ka nr 420/13. Wygaszenie trwa艂ego zarz膮du nast臋puje z powodu sprzeda偶y nieruchomo艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wygaszenie trwa艂ego zarz膮du, ustanowionego na rzecz Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU, nad cz臋艣ci膮 nieruchomo艣ci zabudowanej, stanowi膮cej dzia艂k臋 nr 7/9 i przekazanie w trwa艂y zarz膮d na rzecz Powiatowego Urz臋du Pracy. Powiatowy Urz膮d Pracy zamierza wyremontowa膰 niewykorzystane pomieszczenia na parterze budynku i wykorzysta膰 je na dzia艂alno艣膰 statutow膮. Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU potwierdza, 偶e przedmiotowe pomieszczenia s膮 zb臋dne dla szko艂y. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie trwa艂ego zarz膮du pomi臋dzy jednostkami, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady komisji Rady Powiatu:
- Funkcjonowanie O艣rodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego
w Nowielinie;
- Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zaj臋ciowej;
- Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o
w Pyrzycach.
Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Skarbnik poinformowa艂 Zarz膮d o wysokim wykonaniu planu wydatk贸w
w paragrafach: zakup materia艂贸w i wyposa偶enia oraz zakup us艂ug pozosta艂ych
w Starostwie Powiatowym. Mo偶e doj艣膰 do sytuacji, 偶e pozosta艂e 艣rodki nie wystarcz膮 do ko艅ca roku. Dlatego nale偶y ograniczy膰 wydatki w ramach tych paragraf贸w. Skarbnik zwr贸ci艂 r贸wnie偶 uwag臋 na konieczno艣膰 ponoszenia dodatkowych koszt贸w zwi膮zanych z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego, gdy偶 dotacja od wojewody jest niewystarczaj膮ca. Kolejna informacja dotyczy艂a, mniejszych ni偶 zaplanowane, dochod贸w: ze sprzeda偶y mienia, z op艂at komunikacyjnych, z udzia艂u
w podatku dochodowym od os贸b fizycznych.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-11-02 13:44:47
Data ostatniej modyfikacji : 2010-11-02 13:44:47
Liczba wy艣wietle艅 : 1746licznik odwiedzin: 12462929