logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 30/2010 z dnia 14 wrze艣nia 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 30/2010
z dnia 14 wrze艣nia 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum Starosta przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂a wi膮偶e si臋 z wnioskiem o zmian臋 planu wydatk贸w Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Zmiany polegaj膮 jedynie na przesuni臋ciu 艣rodk贸w w zwi膮zku z wprowadzeniem nowego paragrafu. Kwoty przed zmian膮 i po zmianie pozostaj膮 takie same. Zarz膮d przyj膮艂 wniosek i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Szacunkowy koszt dzia艂alno艣ci na rok 2010 wynosi 87 tys. z艂, a planowana dotacja od wojewody wynosi 52 tys. z艂. Z艂o偶ono wniosek do wojewody o zwi臋kszenie dotacji. Wst臋pna weryfikacja wniosku pozwala liczy膰 na, nie wi臋cej ni偶 10 tys. z艂. Dlatego wnioskuje si臋 r贸wnie偶 do Zarz膮du
o dofinansowanie w wysoko艣ci 25 tys. z艂. Wed艂ug opinii Skarbnika mo偶na jeszcze
w tym miesi膮cu dokona膰 przesuni臋膰 艣rodk贸w tak, aby nie przekroczy膰 planu.
W p贸藕niejszym czasie mo偶e zostanie przyznana dotacja od wojewody, a przypadku braku 艣rodk贸w, pod koniec roku, mo偶na wykorzysta膰 艣rodki w ramach zada艅
z zakresu opieki spo艂ecznej. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 i od艂o偶y艂 decyzj臋
o zwi臋kszeniu planu wydatk贸w Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania
o Niepe艂nosprawno艣ci do czasu otrzymania dotacji od wojewody. Decyzja zapad艂a
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji przedstawi艂 opini臋 o pracy dyrektor贸w i o funkcjonowaniu plac贸wek o艣wiatowych. Zaproponowa艂 utrzymanie wysoko艣ci dodatk贸w na tym samym poziomie, co w poprzednim kwartale. Zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e obecne zarobki dyrektor贸w niewiele odbiegaj膮 od zarobk贸w nauczycieli, a bywaj膮 przypadki, 偶e niekt贸rzy nauczyciele zarabiaj膮 wi臋cej. Odpowiedzialno艣膰 dyrektora jest znacznie wy偶sza i powinno to mie膰 odzwierciedlenie w zarobkach.
W przysz艂o艣ci trzeba b臋dzie zweryfikowa膰 zasady wynagradzania dyrektor贸w.
Jaros艂aw Ileczko zauwa偶y艂, 偶e mo偶na ju偶 teraz, doceniaj膮c ich prac臋 zwi臋kszy膰 dodatek motywacyjny. Zaproponowa艂 podniesienie wysoko艣ci dodatku dla dyrektor贸w: PMOS, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1
o 5 %. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 i zatwierdzi艂 wysoko艣膰 dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych z uwzgl臋dnieniem podwy偶ki tzn.:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach 45 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach 50 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach 45 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach 35 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach 35 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 pa藕dziernika do 31 grudnia 2010 r. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na og艂oszenie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zakup paliwa na potrzeby Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach. Zwi臋kszenie zu偶ycia paliwa spowodowa艂o, 偶e w ci膮gu roku zostanie wydana kwota wi臋ksza ni偶 14 tys. euro. W takim przypadku obowi膮zuj膮 przepisy ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych i konieczne jest przeprowadzenie przetargu. Umowa z wykonawc膮 zostanie zawarta na okres do 31 grudnia 2011 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej na terenie gminy Kobylanka, stanowi膮cej drog臋 na odcinku od skrzy偶owania dawnej drogi nr 10 z drog膮 wojew贸dzk膮 nr 120 w miejscowo艣ci Kobylanka przez miejscowo艣膰 Morzyczyn
i Zieleniewo do granic gminy Stargard Szczeci艅ski, w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej na terenie gminy Stargard Szczeci艅ski stanowi膮cej drog臋 na odcinku od dawnej drogi nr 10 do granicy z gmina Kobylanka do granic miasta Stargardu Szczeci艅skiego w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej dr贸g na terenie gminy Stargard Szczeci艅ski stanowi膮cych ulice: Joahima Lelewela, Lotnik贸w, Kolejow膮, R贸偶an膮 i Most Kamienny, w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o otrzymaniu przez Dom Pomocy Spo艂ecznej dofinansowania na realizacj臋 projektu pn. "Pomoc spo艂eczna w Polsce i Niemczech, wymiana do艣wiadcze艅" i sposobie wniesienia wk艂adu w艂asnego. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e zosta艂 przygotowany wniosek do Zarz膮du o zmian臋 planu wydatk贸w i dochod贸w Dom Pomocy Spo艂ecznej w zwi膮zku z otrzymaniem dofinansowania. Jednak dofinansowanie zostanie przekazane w euro. Dotychczas nie by艂o takiego przypadku. Dlatego chce skonsultowa膰 z radc膮 prawnym i Regionaln膮 Izb膮 Obrachunkow膮, spos贸b post臋powania z tego rodzaju funduszami. Po uzyskaniu wyja艣nie艅, wniosek zostanie przedstawiony Zarz膮dowi.Ad. 5.

Skarbnik poinformowa艂 Zarz膮d o nik艂ym zainteresowaniu bank贸w og艂oszeniem na udzielenie kredytu Powiatowi Pyrzyckiemu. Jedynie Bank Gospodarki Krajowej zwr贸ci艂 si臋 z wnioskiem o dostarczenie dodatkowych dokument贸w, informuj膮c jednocze艣nie, 偶e mo偶e b臋dzie konieczne przed艂u偶enie terminu sk艂adania ofert. Wnioskowane dokumenty zosta艂y przekazane z informacj膮, 偶e o ewentualnym przed艂u偶eniu terminu sk艂adania ofert zadecyduje Zarz膮d na dzisiejszym posiedzeniu. Jednak w rozmowie telefonicznej przedstawiciel banku zapewni艂, 偶e wszystkie dokumenty s膮 tak rzetelnie przygotowane, 偶e ewentualna oferta b臋dzie z艂o偶ona w wyznaczonym terminie.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o od艂o偶eniu, planowanego na 23 wrze艣nia, wyjazdu do Brukseli. Delegacja z艂o偶ona z przedstawicieli plac贸wek o艣wiatowych mia艂a zapozna膰 si臋 z funkcjonowaniem Europarlamentu. Termin wyjazdu zosta艂 prze艂o偶ony na grudzie艅.
Nast臋pnie Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o przebiegu wizyty w Powiecie Boche艅skim. Starosta Boche艅ski zorganizowa艂 spotkanie dla w艂adz powiat贸w, kt贸re udzieli艂y pomocy Powiatowi Boche艅skiemu dotkni臋temu przez pow贸d藕. Starosta odczyta艂 list z podzi臋kowaniami dla Zarz膮du i Rady Powiatu Pyrzyckiego.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-11-02 13:44:22
Data ostatniej modyfikacji : 2010-11-02 13:44:22
Liczba wy艣wietle艅 : 1896licznik odwiedzin: 12475434