logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XLII SESJA RADY POWIATU

PORZ膭DEK OBRAD XLII SESJI RADY POWIATU NA DZIE艃 27 PA殴DZIERNIKA 2010 ROKU


PORZ膭DEK OBRAD
XLII SESJI RADY POWIATU
NA DZIE艃 27 PA殴DZIERNIKA 2010 ROKU
godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.

3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad XLI sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Ocena realizacji programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w Powiecie Pyrzyckim w roku 2010;

. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Bud偶etowej;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.

7. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Spor-towego za rok 2009/10;
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.

8. Analiza wyst膮pienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 lipca 2010 r.;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie wyja艣nie艅 Starosty Pyrzyckiego.

9. Projekt uchwa艂y zmieniaj膮cy plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2010 (proj. Nr 442);
. Opinia Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami oraz Komisji Bud偶etowej;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

10. Rozpatrzenie skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 23 wrze艣nia 2010 r. (nr 33/10) oraz z dnia 5 pa藕dzierni-ka 2010 r. (nr 36/10);

. Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja Rewizyjna;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

11. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej nr 32/10 z dnia 22 wrze艣nia 2010 r. oraz nr 35/10 z dnia 5 pa藕dziernika 2010 r. (proj. Nr 441);

. Opinie sta艂ych Komisji;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

12. Rozpatrzenie skargi pana Roberta Gruszeckiego nr 34/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r. na dzia艂alno艣膰 dyrektora ZS Nr 2 RCKU w Pyrzycach;

. Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja Rewizyjna;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Rozpatrzenie skargi pani Marioli Tyrki nr 31/10 z dnia13 wrze艣nia 2010 r. na dzia艂ania Starosty Pyrzyckiego;

. Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja Rewizyjna;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (proj. Nr 443);

. Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywa-teli;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach (proj. Nr 444);

. Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywa-teli;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.


16. Informacja o z艂o偶onych o艣wiadczeniach maj膮tkowych.

17. Sprawozdanie i ocena realizacji g艂贸wnych zada艅 Zarz膮du Powiatu za bie偶膮c膮 kadencj臋;
. Opinia sta艂ych Komisji Rady:
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.


18. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci sta艂ych komisji Rady;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.

19. Podsumowanie pracy Rady Powiatu Pyrzyckiego za lata 2006 - 2010;

. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.


20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

22. Zamkni臋cie obrad XLII sesji Rady Powiatu.
Autor : Jolanta Kolasi艅ska
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-10-14 12:11:56
Data ostatniej modyfikacji : 2010-10-14 12:11:56
Liczba wy艣wietle艅 : 1725licznik odwiedzin: 12479148