logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XLI SESJA RADY POWIATU

PORZ膭DEK OBRAD XLI SESJI RADY POWIATU NA DZIE艃 22 WRZE艢NIA 2010 ROKU

PORZ膭DEK OBRAD
XLI SESJI RADY POWIATU
NA DZIE艃 22 WRZE艢NIA 2010 ROKU
godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.

3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad XXXIX oraz XL nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja i ocena realizacji bud偶etu za I p贸艂rocze 2010 roku.
. Opinie sta艂ych komisji Rady;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I p贸艂rocze 2010 r.
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

8. Dzia艂alno艣膰 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2009/10:

a) Ocena matur,
b) Analiza nauczania w poszczeg贸lnych typach szk贸艂 i klas,
c) Stan bazy i stopie艅 jej wykorzystania,
d) Najpilniejsze potrzeby jednostek.
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Bud偶etowej;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.

9. Dom Dziecka w Czernicach:
a) Ocena dzia艂a艅 merytorycznych i finansowych - bilans za 2009 rok,
b) Stan zaawansowania prac nad budow膮 dom贸w dziecka w Pyrzycach.
. Opinia Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli oraz Komisji Bud偶etowej;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.

10. Ocena dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za I p贸艂rocze 2010 roku.
. Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.

11. Informacja o pozyskiwaniu przez Starostwo i jednostki organizacyjne fun-dusz贸w z program贸w pomocowych i wykaz program贸w do kt贸rych z艂o偶ono wnioski.

. Opinia Komisji Bud偶etowej;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadz-kiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 28 czerwca 2010 r. (nr 24/10) (proj. Nr 438).

. Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja Rewizyjna;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej nr 23/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. (proj. Nr 436).

. Opinie sta艂ych Komisji;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Rozpatrzenie skargi pana Roberta Gruszeckiego nr 11/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. na dzia艂alno艣膰 dyrektora ZS Nr 2 RCKU w Pyrzycach.

. Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja Rewizyjna;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia sposobu konsultowania projekt贸w akt贸w prawa miejscowego (proj. Nr 433).

. Opinia Komisji Bud偶etowej;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y zmieniaj膮ca plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2010 (proj. Nr 434).
. Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

17. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr VII/45/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r. zmienionej Uchwa艂膮 Nr IX/51/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 sierpnia 2003 r., zmienionej Uchwa艂膮 Nr XX/113/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 pa藕dziernika 2004 r., zmienionej Uchwa艂膮 Nr XXVIII/161/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 pa藕dziernika 2005 r., zmienionej Uchwa艂膮 Nr XXXVI/205/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 wrze艣nia 2006 r. oraz zmienionej Uchwa艂膮 Nr XX/96/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r. (proj. Nr 435).

. Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywa-teli oraz Komisji Bud偶etowej;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

18. Projekt uchwa艂y w sprawie likwidacji zak艂adu bud偶etowego pod nazw膮 "Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach" w celu przekszta艂cenia w jednostk臋 bud偶etow膮 pod nazw膮 "Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach" oraz przyj臋cia jej statutu (proj. Nr 437).

. Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

21. Zamkni臋cie obrad XLI sesji Rady Powiatu.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAREK OLECH
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-09-14 08:34:09
Data ostatniej modyfikacji : 2010-09-14 08:35:31
Liczba wy艣wietle艅 : 2291

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  14.09.2010 07:35poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  14.09.2010 07:34poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12481538