logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 26/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 26/2010
z dnia 24 sierpnia 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum Starosta przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e zmiany polegaj膮 na przyj臋ciu dotacji przeznaczonej na zadania bie偶膮ce Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej oraz dotacji przeznaczonej na dofinansowanie remontu ul. Jana Paw艂a II w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego zmieniaj膮cej plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2010. W zwi膮zku z otrzymaniem dofinansowania z centralnego i wojew贸dzkiego funduszu w 艂膮cznej wysoko艣ci 137 tys. z艂 zwi臋kszono plan finansowy o t臋 kwot臋. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany uchwa艂y Nr VII/45/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r. zmienionej uchwa艂膮 Nr IX/51/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 sierpnia
2003 r., zmienionej uchwa艂膮 Nr XX/113/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia
27 pa藕dziernika 2004 r., zmienionej uchwa艂膮 Nr XXVIII/161/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 pa藕dziernika 2005 r., zmienionej uchwa艂膮
Nr XXXVI/205/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 wrze艣nia 2006 r. oraz zmienionej uchwa艂膮 Nr XX/96/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia
29 pa藕dziernika 2008 r. Uchwa艂a dotyczy przed艂u偶enia okresu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach do ko艅ca roku 2013. Proces likwidacji nie b臋dzie zako艅czony w terminie wyznaczonym na dzie艅 31 grudnia 2010 r. Do tej pory nie wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni,
w szczeg贸lno艣ci nie zosta艂y sp艂acone zobowi膮zania publiczno-prawne wobec ZUS. Podj臋ty przez Powiat wysi艂ek sp艂aty znacznej cz臋艣ci zobowi膮za艅 pomniejszy艂 zasoby finansowe i ograniczy艂 mo偶liwo艣ci dalszej sp艂aty w roku bie偶膮cym i nast臋pnych. Bior膮c pod uwag臋 to, 偶e w tym roku ko艅czy si臋 kadencja samorz膮du powiatowego,
a nowa Rada powinna mie膰 mo偶liwo艣膰 zapoznania si臋 z tym problemem i podj臋cia stosownych dzia艂a艅 w celu wywi膮zania si臋 ze zobowi膮za艅 wobec wierzycieli, nale偶y przed艂u偶y膰 termin zako艅czenia likwidacji. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie dochod贸w i wydatk贸w na rok 2010 Starostwa Powiatowego zwi膮zan膮 z aneksowaniem umowy okre艣laj膮cej finansowanie dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego. Na podstawie umowy
z Marsza艂kiem Wojew贸dztwa ustalono plan wydatk贸w na 140 528 z艂. Wydatki by艂y refundowane przez Wojewod臋. W trakcie roku, zmieniono roczn膮 kwot臋 艣rodk贸w przekazywanych Powiatowi na 68 346,63 z艂. W zwi膮zku z tym nale偶y t臋 zmian臋 uwzgl臋dni膰 w bud偶ecie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1726Z na odcinku od granicy z gmin膮 Stargard Szczeci艅ski przez Brudzewice, S艂od贸wko do Sad艂owa, na terenie gminy Sucha艅, w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pna uchwa艂a dotyczy艂a opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1710Z Lubowo-Grz臋dzice-Lipnik na terenie gminy Stargard Szczeci艅ski,
w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋
i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Trzecia uchwa艂a dotyczy艂a opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej, dr贸g na terenie gminy Stargard Szczeci艅ski, stanowi膮cych ulice Stefana 呕eromskiego
i Szczeci艅sk膮, w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Ostatnia, z tej grupy uchwa艂a, dotyczy艂a opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej dr贸g na terenie gminy Kobylanka, wymienionych w za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o pozyskiwaniu przez Starostwo i jednostki organizacyjne fundusz贸w z program贸w pomocowych i wykaz program贸w, do kt贸rych z艂o偶ono wnioski. Informacja zosta艂a przygotowana pod obrady Rady Powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 6.
Starosta zaprosi艂 cz艂onk贸w Zarz膮du na do偶ynki archidiecezjalne, kt贸re odb臋d膮 si臋 w dniu 29 sierpnia w Pyrzycach.
Skarbnik Powiatu przekaza艂 cz艂onkom Zarz膮du wersj臋 robocz膮 sprawozdania z wykonania bud偶etu za I p贸艂rocze 2010 r. Dyskusja nad sprawozdaniem odb臋dzie si臋 na kolejnym posiedzeniu Zarz膮du.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-09-02 11:00:39
Data ostatniej modyfikacji : 2010-09-02 11:00:39
Liczba wy艣wietle艅 : 1812licznik odwiedzin: 12462640